skipToContentskipToFooter

Volume van importstromen vanuit het VK is minder dan voorzien

24-07-2023 De weekendkeuringen van goederen die geïmporteerd worden vanuit het Verenigd Koninkrijk, komen te vervallen per 1 augustus. Dit heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onlangs aan evofenedex laten weten. De reden hiervoor is dat het aantal zendingen dat tijdens het weekend wordt aangeboden, veel lager is dan voorzien. Op verzoek van het bedrijfsleven werden de keuringen destijds door de NVWA ingericht. 

De NVWA heeft de aangeboden volumes van de afgelopen jaren geanalyseerd en geëvalueerd. Daaruit bleek dat het volume van importstromen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) in de weekenden de afgelopen 2,5 jaar aanzienlijk minder is dan aanvankelijk voorzien. De NVWA heeft daarom besloten de behoefte aan keuringen van veterinaire goederen in het weekend niet meer middels roosterdiensten in te vullen. De huidige roosterdienst, en daarmee de dienstverlening in het weekend (voor zover daarvan momenteel gebruik wordt gemaakt), eindigt daarmee per 1 augustus.

Derde land

Het VK is als gevolg van de Brexit per 1 januari 2021 een zogenoemd ‘derde land’ geworden. Deze status van het VK heeft sinds die datum gevolgen voor de inspecties van importstromen vanuit het VK naar de Europese Unie. Bepaalde zendingen (afhankelijk van het product) zijn namelijk inspectieplichtig. In de voorbereiding op de Brexit is destijds veelvuldig met het bedrijfsleven hierover gesproken. Aanvankelijk heerste er een breed gevoelde noodzaak tot het inrichten van keuringen in het weekend, waaraan de NVWA in de afgelopen jaren ook invulling heeft gegeven.