skipToContentskipToFooter

Nieuwe ‘Monitor internationale handel en logistiek’ nu beschikbaar

24-06-2024 Circa een derde van de Nederlandse exporteurs heeft zijn omzet zien stijgen in vergelijking met vorig jaar. Een kwart van de bedrijven zag ook zijn winst stijgen. De omzet- en winstontwikkeling van de exporteurs verschilden in het tweede kwartaal 2024 niet noemenswaardig met die van het eerste kwartaal van dit jaar. Dit blijkt uit de nieuwe ‘Monitor internationale handel en logistiek’ van evofenedex.

Waar ongeveer een derde van de ondervraagde bedrijven aangaf dat zijn omzet ten opzichte van 2023 is gestegen, meldde circa een kwart van de bedrijven dat de winst slechter is dan een jaar geleden. Hierdoor is het aandeel bedrijven met een positieve omzetontwikkeling per saldo positief (+8 procent). Bij circa twee vijfde van de bedrijven is de omzetontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden onveranderd gebleven. “Ook in vergelijking met de monitor over het eerste kwartaal zijn de resultaten niet wezenlijk veranderd. In 2022 was de omzetontwikkeling beter, maar toen kwamen we uit de coronatijd en konden we een inhaalslag maken”, aldus Rob Zomer, manager Internationaal Ondernemen bij evofenedex.

Positiever dan 2022

Van de ondervraagde bedrijven geeft een kwart aan dat zijn winst ten opzichte van vorig jaar is gestegen. Bij iets meer dan een kwart van de bedrijven is de winst slechter dan een jaar geleden, waardoor per saldo het aandeel bedrijven met positieve winstontwikkeling negatief is (-3 procent). Bij twee op de vijf bedrijven is de winst in een jaar niet veranderd. Zomer: “Ook wat de winstontwikkeling betreft, verschillen alle resultaten niet noemenswaardig van de meting van het eerste kwartaal van dit jaar. Hoewel de winstontwikkeling niet wezenlijk verschilt van 2023, is deze wel positiever ten opzichte van die van 2022.”

Orderintake

In vergelijking met een jaar geleden geeft een kwart van de bedrijven aan dat de orderintake zich positief heeft ontwikkeld. Voor circa een kwart van de bedrijven was dat negatief, waardoor het saldo bedrijven net aan positief is (1 procent). Ten opzichte van het eerste kwartaal 2024 zijn de verschillen niet significant. De ontwikkeling van de orderintake is beter dan gemiddeld over 2023 en verschilt niet noemenswaardig met het gemiddelde over 2022.

Kostenontwikkeling

Ook de kostenontwikkeling lijkt stabiel te blijven. Net zoals we in het eerste kwartaal van 2024 constateerden, zien we dat de kostenontwikkeling duidelijk minder slecht is dan we gemiddeld over 2023 zagen en nog beter ten opzichte van 2022. Het aandeel ‘slechter’ is sterk afgenomen en het aantal ‘onveranderd’ en, in mindere mate, het aandeel ‘beter’ is toegenomen. Desondanks is voor de helft van de ondervraagde de kostenontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden negatief en slechts voor circa een op de tien bedrijven positief. Per saldo (-39 procent) zijn er duidelijk meer bedrijven met een slechtere dan een betere kostenontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden.

De ‘Monitor internationale handel en logistiek’ is een representatief onderzoek onder exporteurs en andere internationaal opererende bedrijven die lid zijn van ondernemersvereniging evofenedex.