skipToContentskipToFooter

Wetswijziging op 1 januari 2024 ingegaan

05-01-2024 De ondergrens voor de Eurovergunning is verlaagd naar 2500 kg. Dit betekent dat voertuigen met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg vergunningplichtig worden. Deze verlaging was al aangekondigd in het Mobiliteitspakket. 

De toelaatbare maximum massa is het ledig gewicht plus het maximale laadvermogen. Dit staat op het kentekenbewijs onder toegestane maximum massa (F.2). Nederland hanteerde al een strengere vergunningseis met een ondergrens van 500 kg laadvermogen. Daar komt de ondergrens van een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg bij. Dit is terug te vinden in artikel 2.1 van de Wet wegvervoer goederen.

Eigen vervoerders hebben geen Eurovergunning nodig. Voor eigen vervoerders die in deze voertuigen rijden, betekent het wel dat ze moeten kunnen aantonen aan eigen vervoer te doen. Hoe je dat kunt aantonen, lees je op onze website

Aanvraag vergunningen

De Eurovergunning kun je aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Een Eurovergunning is vijf jaar geldig. Als je al vergunninghouder bent en je hebt door deze wijziging meer vergunningsbewijzen nodig, vraag deze dan aan via de website van de NIWO. Ook als je nog geen vergunninghouder bent, maar dat wel moet worden door deze wijziging, moet de aanvraag gebeuren via website van de NIWO.

Heb je vragen of wil je meer weten over de Eurovergunning? Neem dan contact op met een van onze ledenadviseurs.