skipToContentskipToFooter

Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn in sommige gevallen vergunningsplichtig

20-12-2022 Voertuigen die goederen voor derden vervoeren met een laadvermogen van 500 kg of minder, en die een toegestane maximum massa van meer dan 2500 kg hebben, vallen binnenkort onder de vergunningsplicht van de Eurovergunning. Het gaat met name om voertuigen met ‘gesloten opbouw’.

Nederland gaat artikel 2.1, derde lid van de Wet wegvervoer goederen (Wwg) aanpassen. Hierdoor worden vervoerders die gebruikmaken van vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 2500 kg, vergunningsplichtig ongeacht of het laadvermogen minder dan 500 kg is. Naar verwachting wordt de wet begin 2023 aangepast. Een precieze datum is nog niet bekend.

Mobiliteitspakket

De verlaging komt voort uit het mobiliteitspakket van de Europese Commissie en wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De regelgeving is bedoeld om eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld te garanderen in het beroepsgoederenvervoer.

Omdat Nederland al een strengere vergunningseis van een ondergrens van 500 kg laadvermogen had, zullen de meeste Nederlandse bedrijven niet veel van de wijziging merken. Er is echter een klein aantal voertuigen waarvan het laadvermogen is teruggekeurd tot minder dan 500 kg, maar waarvan de toegestane maximum massa meer is dan 2500 kg. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schat dat het ongeveer 1400 voertuigen betreft. Deze voertuigen vallen straks onder de vergunningsplicht, ook als ze alleen in Nederland rijden.

Eigen vervoer

Eigen vervoerders hebben geen Eurovergunning nodig. Voor eigen vervoerders die in deze voertuigen rijden, betekent het wel dat zij moeten kunnen aantonen aan eigen vervoer te doen. Hoe je dat kunt aantonen, lees je op onze website

Aanvraag vergunningen

De Eurovergunning kun je aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Let op: als je vergunning binnenkort afloopt, dan moet je een verlenging aanvragen voor 31 december. Een Eurovergunning is 5 jaar geldig.

  • Als je al vergunninghouder bent, en je hebt door deze wijziging meer vergunningsbewijzen nodig, vraag dan extra vergunningsbewijzen aan via de website van de NIWO.         
  • Als je nog geen vergunninghouder bent, maar dat wel moet worden door deze wijziging, vraag dan de Eurovergunning aan via de website van de NIWO.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de Eurovergunning, neem dan contact op met een van onze ledenadviseurs.