skipToContentskipToFooter

Uitnodiging aan alle bedrijven in de handel en logistiek

23-08-2023 De voorbereidingen voor de vrachtwagenheffing in Nederland zijn in volle gang. De heffing start naar verwachting medio 2026: dan gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtauto’s per kilometer betalen voor het gebruik van een deel van de Nederlandse wegen.

De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal worden geïnvesteerd in verdere verduurzaming en innovatie van de vervoerssector in de vorm van een subsidieprogramma. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VERN hebben dit subsidieprogramma (concept-meerjarenprogramma 2026-2030) samen opgesteld. Hierin staat beschreven aan welke duurzaamheidsinitiatieven de zogeheten ‘terugsluisgelden’ worden besteed. 

Het programma bestaat uit de volgende regelingen:

 • Een subsidie voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens met een batterij;
 • Een subsidie voor aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens;
 • Een subsidie voor een project om het opladen van elektrische vrachtwagens tijdens het rijden op de autosnelweg mogelijk te maken;
 • Een subsidie voor de bouw van waterstof-tankstations met waterstof-vrachtwagens;
 • Een subsidie om ondernemers te helpen slimmer te vervoeren en zo minder kilometers te rijden.

Extra subsidiepakket 2024-2025

Het is belangrijk dat de investeringen in zero-emissie-voertuigen nu en in de komende jaren al flink toenemen. Daarom wordt op dit moment bekeken of al eerder (in 2024) met subsidies kan worden gestart. Hiervoor is een extra concept-stimuleringspakket voorbereid voor 2024 en 2025.

Praat op 4 of 6 september mee tijdens mkb-toets

Het is voor ondernemers mogelijk om deel te nemen aan een mkb-toets over het concept-meerjarenprogramma 2026-2030 en het stimuleringspakket 2024-2025. In een mkb-toets kun jij als ondernemer meepraten en aangeven of het subsidieprogramma voor jou werkbaar is. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:

 • Ben je bekend met de Terugsluis?
 • Kun je je vinden in de keuze van de voorgestelde bestedingsrichtingen van de Terugsluis?
 • Wat is je ervaring met zero-emissie (ZE) voertuigen?
 • Ben je bekend met de AanZET (Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks)? Zo ja, wat is jouw ervaring met de aanvraag hiervan?
 • Heb je suggesties voor verbeteringen van AanZET?

Het doel van de mkb-toets is om regeldruk voor jou als ondernemer zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de mkb-toets. Tijdens de presentatie van de begroting op Prinsjesdag zal duidelijk worden of de voorgenomen voorfinanciering voor 2024 en 2025 werkelijkheid wordt.

Inschrijven kan tot en met 31 augustus

De mkb-toets vindt plaats op 4 en 6 september:

 • Digitaal: maandag 4 september 2023 

Locatie: via Microsoft teams, uitnodiging volgt na aanmelding

Tijdstip: 15.00 uur tot 16.30 uur

 • Fysieke bijeenkomst: woensdag 6 september 2023

Locatie: Van der Valk te Breukelen

Inloop: 16.30 uur,

Bijeenkomst: 17.00 uur tot 18.30 uur

Borrel: 18.30 uur tot 19.30 uur

Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2023 via deze link, onder vermelding van je naam en de bijeenkomst waarvoor je jezelf wil aanmelden.