skipToContentskipToFooter

evofenedex ziet extra aandacht voor handelsbevordering en infrastructuur

16-05-2024 Het door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde regeerakkoord 'Hoop, Lef en Trots’ biedt volgens evofenedex genoeg aanknopingspunten om de positie van handels- en productiebedrijven te versterken. De ondernemersverenging gaat graag in gesprek met het nog te vormen Kabinet over de verdere uitwerking. 

De afgelopen periode heeft de ondernemersvereniging tien onderwerpen onder de aandacht gebracht om bij te dragen aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. “We zien in het akkoord dat er extra aandacht is voor handelsbevordering, verbeteren van de staat van onze infrastructuur en de inzet op werkbare stappen op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor de in Nederland gevestigde handels en productiebedrijven,” aldus algemeen directeur Bart Jan Koopman.

Verbeteren ondernemersklimaat

“Daarnaast zijn we verheugd over de specifieke aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat waarbij wordt gekeken naar fiscale maatregelen, mkb en de ambitie om de digitalisering te bevorderen”, voegt Koopman toe.

Vanuit evofenedex wordt uitgezien om samen met het nog te vormen Kabinet verder invulling te geven aan de belangrijke thema’s op het gebied van internationale handel, duurzaamheid en digitalisering. Bart Jan Koopman: “We zijn graag bereid om samen met onze ruim 10.000 leden op deze cruciale thema’s, een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Met dit akkoord zijn de eerste lijnen uitgezet, en wij staan klaar om met het kabinet in gesprek te gaan over verdere uitwerking. Dat geldt uiteraard ook voor de fracties in de Tweede Kamer."