skipToContentskipToFooter

Veel misverstanden rondom implementatie zero-emissiezones in 2025

09-08-2023 In diverse media is deze zomer aandacht besteed aan de invoering van zero-emissiezones in 30 grote gemeenten in Nederland per 1 januari 2025. Hierbij ontbreekt aandacht voor een belangrijk aspect voor ondernemers: de overgangsregelingen. Deze regelingen maken het mogelijk nog jarenlang in zero-emissiezones te rijden met onlangs aangeschafte bestelauto's. We leggen dit hieronder uit.

30 Nederlandse gemeenten (voornamelijk grotere steden) en Schiphol voeren op 1 januari 2025, of op een latere datum, een zero-emissiezone in. Vanaf dat moment mag je die gebieden niet meer in rijden met een dieselbestelauto of -vrachtauto. Het uitgangspunt hierbij is dat alle bestel- en vrachtauto’s in de zero-emissiezones vanaf 1 januari 2030 emissievrij moeten zijn. Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten sowieso emissievrij zijn.

Om deze overstap geleidelijk te laten verlopen, is er een overgangsperiode voor dieselbestelauto’s en -vrachtauto’s. De daarvoor gemaakte overgangsregeling ziet er voor bestelauto’s anders uit dan die voor vrachtauto’s. De regeling voor vrachtauto’s maakt ook nog onderscheid tussen opleggertrekkers en bakwagens. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het voor ondernemers belangrijk te weten wat de overgangsregeling betekent voor hun wagenpark.

Dieselbestelauto’s

De overgangsregeling voor dieselbestelauto’s is als volgt:

  • Bestelauto’s met Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de zero-emissiezones;
  • Bestelauto’s met Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero-emissiezones;
  • Vanaf 1 januari 2028 moeten alle bestelauto’s in een zero-emissiezone uitstootvrij zijn.

Dieselvrachtauto’s

Voor dieselvrachtauto’s ziet de overgangsregeling er weer anders uit:

  • Opleggertrekkers met een Euro-6-motor die na 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezones;
  • Bakwagens (geen opleggertrekkers) met een Euro-6-motor die na 1 januari 2020 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezones;
  • Heb je bakwagens met een Euro-6-motor die bijvoorbeeld in 2019 op kenteken zijn gezet, dan mag je hiermee straks dus niet de zero-emissiezones in rijden. Vanaf 1 januari 2030 moeten alle vrachtauto’s die in een zero-emissiezone rijden, uitstootvrij zijn.

Overgangstermijnen en mogelijkheid tot ontheffing via hardheidsclausule

Er zijn voor bestel- en vrachtauto’s overgangstermijnen ingesteld. Daarnaast is er een hardheidsclausule. Deze ontheffing kan ingezet worden voor gevallen waarbij een voortijdige investering niet proportioneel is, en ondernemers - in afwijking van de landelijke toegangseisen - meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.

Centraal loket voor ontheffing

Er komt een centraal loket om ontheffing aan te vragen. Dit biedt eenduidigheid over de regelgeving voor de eisen om een zero-emissiezone in te mogen rijden, en voor het aanvragen van een ontheffing.

Controleer je kenteken

Via deze kentekencheck kun je eenvoudig en snel zien of je bedrijfsvoertuig de komende jaren nog de stadscentra binnen mag rijden. Het is aan te bevelen stappen te zetten in het verduurzamen van jouw wegvervoer, vooral wanneer dit in de grotere steden plaatsvindt. Verdiep je daarvoor in de beschikbare informatie.

Webinars

Om bedrijven te ondersteunen bij hun uitdagingen met betrekking tot de invoering van zero-emissiezones en duurzaam transport, organiseert evofenedex op maandag 4 september 2023 een webinar. Deelnemers ontvangen daar zowel praktische informatie over de gevolgen van wet- en regelgeving, als informatie over subsidies die bedrijven kunnen helpen bij de overstap naar duurzame vormen van transport.

Laadinfrastructuur

Bedrijven die elektrisch vervoer overwegen maar zich zorgen maken over de laadcapaciteit daarvan, kunnen in contact komen met de partners van evofenedex die hierin gespecialiseerd zijn.

Achtergrond totstandkoming zero-emissiezones

In 2014 sloten Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen een convenant om de stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken: de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Dit convenant leidde de afgelopen jaren tot diverse regionale pilots, gericht op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de logistiek. Daarbij ging het bijvoorbeeld om overslag aan de randen van de stad (zoals logistieke ontkoppelpunten en hubs), de inzet van light electric vehicles, vervoer over water en nieuwe samenwerkingsvormen binnen de logistieke keten.

Ondertussen nam de druk toe om meer ingrijpende maatregelen te nemen voor het verder en sneller terugdringen van de CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 is daar het resultaat van. De afspraak voor stadslogistiek is helder: in 30 tot 40 van de grootste steden wordt in 2025 een zero-emissiezone ingevoerd. Dit moet leiden tot circa 1 megaton CO2-reductie.

Werkbaar duurzaamheidsbeleid

evofenedex heeft zich bij deze ontwikkelingen altijd ingezet voor werkbaar duurzaamheidsbeleid. Voor de ondernemer moet het haalbaar en betaalbaar zijn om duurzaam met een bestelauto de binnenstad te bereiken.