skipToContentskipToFooter

Totaal 60 miljoen euro beoogd voor SEBA

22-04-2024 De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s gaat op dinsdag 23 april 2024 open. Hiervoor is in elk geval een budget van 30 miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling van het demissionaire kabinet dat daar in de Voorjaarsnota nog eens hetzelfde bedrag aan wordt toegevoegd.

Met behulp van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor het kopen of financial leasen van een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto. Dit kan tot maximaal 5000 euro per bedrijfsauto. Bij operational lease kan de leasemaatschappij SEBA aanvragen. Het aanvragen van de subsidie moet gebeuren voordat de definitieve overeenkomst gesloten wordt. Met SEBA kunnen ondernemers zich voorbereiden op het invoeren van zero-emissiezones per 1 januari 2025 door 30 tot 40 grootste van de gemeenten in Nederland.

Voorjaarsnota

SEBA kan opengaan omdat de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 9 april is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit is op 17 april gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor is voor SEBA een budget van 30 miljoen euro beschikbaar gekomen. Daarnaast is voor de subsidieregeling 30 miljoen euro geclaimd in de Voorjaarsnota. Het totale budget dat voor 2024 is beoogd voor SEBA, komt zo uit op 60 miljoen euro. De Voorjaarsnota moet in juni nog door de Tweede Kamer en de Eerste kamer goedgekeurd worden. Met dit voorbehoud is het de bedoeling dat de resterende 30 miljoen euro na de zomer beschikbaar komt.

Aanvraagloket open om 7.00 uur

Ondernemers kunnen een aanvraag voor SEBA doen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het digitale aanvraagloket gaat daar open op dinsdag 23 april om 7.00 uur. Hier staan ook alle voorwaarden voor een aanvraag. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum. Het tijdstip van indienen is niet relevant.