skipToContentskipToFooter

In 2018 zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Eén van de maatregelen is het invoeren van zero-emissie zones vanaf 2025 in 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland. In het najaar van 2020 hebben de overheid, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waaronder evofenedex, gemeenten en de Natuur en milieufederaties een akkoord gesloten over de uniforme randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie.

Wat is een zero-emissiezone?

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om een aparte zero-emissiezone in te stellen voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Een zero-emissiezone is een gebied waar in principe geen voertuigen met CO2-uitstoot welkom zijn. Alleen batterij-elektrisch, waterstof en eventueel andere nieuwe vormen van zero-emissie-aandrijving zijn dan toegestaan. Tot 2030 gelden er voor verschillende voertuigen wel overgangsregels. Meer informatie over deze overgangsregels: Toegangseisen zero-emissiezones | evofenedex

Het uitgangspunt voor de omvang van een zero-emissiezone die een gemeente kan instellen is dat dit het stadscentrum plus eventueel de omliggende wijken betreft. Dit verschilt per gemeente. 

Kan ik nog de zone inrijden?

Er zijn regels opgesteld voor de toegang in de zero-emissiezones. Om ondernemers tegemoet te komen, zijn er ook een aantal overgangsregels voor ondernemers met Euro-V en Euro-VI voertuigen opgesteld.  

Lees meer in de berichten hieronder.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer