skipToContentskipToFooter

Hoe denkt de BBB over handel en logistiek?

15-11-2023 Op 22 november gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar hoe kijken de partijen aan tegen zaken als digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en infrastructuur? We vroegen diverse partijen naar hun standpunten door ze een aantal stellingen toe te sturen. Vijf kandidaat-Kamerleden reageerden op ons verzoek. Deze week publiceren we iedere dag de reacties van de partijen; vandaag Jean Rummenie van de BBB.

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaagt alleen als Europa gezamenlijk optrekt.

De BBB is trots op onze bedrijven. Een sterke, hoogwaardige economie is nodig om sociaal, cultureel en technologisch bij de tijd te blijven en zorgt voor werkgelegenheid en inkomsten voor de overheid. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de familiebedrijven spelen daarin een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor zeventig procent van onze werkgelegenheid. Wij willen het mkb beschermen tegen regeldruk en administratieve lasten voor maatschappelijk ondernemen die gemaakt zijn voor multinationals (OESO-richtlijnen). Binnen Europa, maar ook bij import van buiten Europa zorgen we voor een gelijk speelveld.

"Het Rijk heeft te weinig oog gehad voor de infrastructuur in de grens(regio’s)."

Jean Rummenie

BBB

bbb-jean-rummenie

2. Er moet een versnelling komen bij het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven.

De BBB pleit voor een minister van digitalisering in het nieuwe kabinet. Een ministerie van Digitalisering is van vitaal belang vanwege de rol die digitale technologieën spelen in ons dagelijks leven. De komende jaren verwachten we nog heel veel nieuwe digitale ontwikkelingen. Hier liggen kansen voor onze burgers en bedrijven. Voor de BBB is het van belang dat keuzevrijheid, privacy en veiligheid van onze burgers, bedrijven en infrastructuur voldoende aandacht krijgen bij het gebruik en bij toezichthoudende instanties. Ook moet onze kritische infrastructuur optimaal beschermd worden. Dit soort zaken kunnen niet alleen aan de vrije markt worden overgelaten.

3. Het volgende kabinet moet meer geld uittrekken voor het verbeteren en versterken van de infrastructuur.

De negatieve spiraal in de regio waar alle basisvoorzieningen de laatste jaren zijn verdwenen, moet doorbroken worden. Het Rijk heeft te weinig oog gehad voor de infrastructuur in de grens(regio’s). Nederland is van oorsprong een handels- en distributieland. Deze rol zal de komende jaren investeringen in de ruimtelijke inrichting vragen. Versterking van de havens, binnenvaart en spoorverbindingen met het Europese achterland zijn nodig om onze welvaart te borgen en de leefbaarheid te verbeteren. We willen de luchtvaartsector de kans geven om verder en sneller te innoveren en toe te werken naar een schone toekomst. Goede en toegankelijke luchtvracht en een goed netwerk van internationale verbindingen is en blijft van belang. Het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol willen we bevriezen. Uitbreiding is in de toekomst alleen mogelijk door het inzetten van moderne vliegtuigen met minder geluids- en milieuhinder.

4. Om iedereen in Nederland bestaanszekerheid te bieden is een sterk bedrijfsleven hard nodig.

Een sterke economie is een economie die uitgaat van eigen kracht. We zetten in op de dingen waar we goed in zijn en ondersteunen de sectoren waarmee we vooroplopen in de wereld, zoals landbouw en voedselproductie, watermanagement en het chemische en technische complex. We verminderen de regel- en vergunningendruk voor ons bedrijfsleven. De Bedrijfopvolgingsregeling (BOR), die essentieel is voor de continuïteit van Nederlandse familiebedrijven, willen we houden. Daarnaast holt onze concurrentiekracht achteruit, vaak door extra Nederlandse regelgeving en hoge lasten. We moeten ons nationaal en internationaal inzetten om regelgeving te verminderen. We moeten meer ruimte bieden voor ondernemerschap, innovatie en vergroening.

5. Bedrijven moeten actief geholpen worden met vergroenen van bijvoorbeeld transport of productie.

De Nederlandse overheid moet met een innovatiefonds ondernemers ondersteunen en stimuleren. Hierbij moet het vergroeningsbeleid voor langere tijd vastgelegd worden, zodat ondernemers weten tegen welke achtergrond ze hun investeringen doen. Te vaak zijn in het verleden tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd, wat de overheid tot een onbetrouwbare partner maakte en het ondernemers onmogelijk maakt om een langetermijnplanning te maken. Er is nu geen tijd meer om ons te verliezen in intern gekibbel. De neuzen moeten allemaal in dezelfde richting staan om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie aan het eind van deze eeuw nog steeds sterk en hoogwaardig is.

Meer informatie en verkiezingsdebat terugkijken

Op 3 november jl. organiseerden we Het grote debat voor de Handel en Logistiek met diverse politieke partijen. Heb je het gemist? Kijk dan hier het debat terug. Bekijk onze verkiezingspagina voor meer informatie over de verkiezingen, tien-puntenprogramma voor de politieke partijen en onze nieuwsberichten.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen