skipToContentskipToFooter

16-11-2023 Op 22 november gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar hoe kijken de partijen aan tegen zaken als digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en infrastructuur? We vroegen diverse partijen naar hun standpunten door ze een aantal stellingen toe te sturen. Vijf kandidaat-Kamerleden reageerden op ons verzoek. Deze week publiceren we iedere dag de reacties van de partijen; vandaag Harmen Krul van het CDA.

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaagt alleen als Europa gezamenlijk optrekt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor het CDA heel belangrijk. Er moet daarom een combinatie van bindende en vrijwillige maatregelen komen, in lijn met de internationaal erkende OESO-richtlijnen, om van MVO de norm te maken. Hiermee bevorderen we ook dat onze eigen bedrijven eerlijk ondernemen in lageloonlanden, met respect voor mens en milieu. Wij zijn voor een Europese aanpak. Als heel Europa dezelfde normen eist, heeft dat veel meer impact. Zo voorkomen we ook dat om Nederlandse bedrijven heen gewerkt wordt om alsnog de situatie in de lageloonlanden niet te hoeven verbeteren. Daarom zijn wij voor een Europese wet en terughoudend met alleen een Nederlandse wet invoeren.

2. Er moet een versnelling komen bij het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Wij zijn het volledig hiermee eens. De arbeidsproductiviteit in Nederland stagneert al jaren, terwijl we in een tijd leven van grote maatschappelijke en economische uitdagingen. De digitale transitie is daar één van. Daarom vinden wij dat de overheid moet investeren in digitalisering, robotisering en automatisering bij bedrijven. De bestaande regelingen en subsidies schieten tekort. Wij hebben eerder het voorstel gedaan dat mkb-bedrijven expertise moeten kunnen inhuren om hun bedrijfsprocessen te digitaliseren en te automatiseren. Ook willen we de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven vergroten. Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld, en dat maakt kwetsbaar. Met al deze voorstellen maken we de Nederlandse economie klaar voor de toekomst.

3. Het volgende kabinet moet meer geld uittrekken voor het verbeteren en versterken van de infrastructuur.

Het CDA wil fors investeren in de infrastructuur van de wegen, het spoor en het water en onze digitale infrastructuur. Onder aanvoering van het CDA wordt nu vol ingezet op het aanpakken van de grote onderhoudsopgave in de weginfrastructuur. We zetten bovendien alles op alles om nieuwe wegprojecten door te laten gaan. Voor de zeescheepvaart en binnenvaart zetten we in op goed te bereiken afmeerplekken. Ook houden we aandacht voor de kwaliteit van havens en kanalen, die ook bij wisselende waterstanden goed bevaarbaar moeten blijven. Met de Lelylijn, Nedersaksenlijn en elektrificatie van de Maaslijn hebben onze spoorverbindingen prioriteit. We stimuleren bovendien goederenvervoer per spoor en via buisleidingen.

"Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers en hun ecosystemen meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt."

Harmen Krul

CDA

cda-harmen-krul

4. Om iedereen in Nederland bestaanszekerheid te bieden is een sterk bedrijfsleven hard nodig.

Het CDA staat voor een eerlijke economie volgens de Rijnlandse benadering. In deze eerlijke economie biedt een baan een fatsoenlijk inkomen en leveren ondernemers een duurzame bijdrage aan welvaart. Die beweging is niet mogelijk zonder het vernuft van mkb-ondernemers en familiebedrijven, samen met het grootbedrijf. Daarom werken we aan een sterker vestigingsklimaat voor bedrijven. Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers en hun ecosystemen meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is een voorspelbaar overheidsbeleid. Om een gelijk speelveld te behouden willen we minder nationale koppen op Europese regels. We hanteren het principe ‘een regel erbij is een regel eraf’ en zijn voor een afrekenbare doelstelling van 25 procent minder regeldruk.

5. Bedrijven moeten actief geholpen worden met vergroenen van bijvoorbeeld transport of productie.

Wij kiezen voluit voor groene industriepolitiek. Dankzij het CDA maakt de overheid op dit moment bindende en wederkerige maatwerkafspraken met de grootste vervuilende bedrijven. Dat doen we via een combinatie van normeren, beprijzen en subsidiëren. Op die manier reduceren we structureel het gebruik van fossiele brandstoffen en bouwen we aan een duurzame economie van de toekomst. Daarbij is ons adagium ‘liever groen hier, dan grijs elders’. Ja, onze industrie moet verduurzamen en dat moet snel. Maar dat doen we niet door bedrijven over de grens te jagen, inclusief de uitstoot en duizenden banen, om vervolgens dezelfde producten over de grens weer te kopen.

Meer informatie en verkiezingsdebat terugkijken

Op 3 november jl. organiseerden we Het grote debat voor de Handel en Logistiek met diverse politieke partijen. Heb je het gemist? Kijk dan hier het debat terug. Bekijk onze verkiezingspagina voor meer informatie over de verkiezingen, tien-puntenprogramma voor de politieke partijen en onze nieuwsberichten.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen