skipToContentskipToFooter

Hoe denken de politieke partijen over handel en logistiek?

14-11-2023 Op 22 november gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar hoe kijken de partijen aan tegen zaken als digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en infrastructuur? We vroegen diverse partijen naar hun standpunten door ze een aantal stellingen toe te sturen. Vijf kandidaat-Kamerleden reageerden op ons verzoek. Deze week publiceren we iedere dag de reacties van de partijen; vandaag Dilan Yeşilgöz-Zegerius van de VVD.

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaagt alleen als Europa gezamenlijk optrekt.

De VVD verwacht van ondernemers dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grens. Dat houdt echter wel dat in dat we realistische wettelijke eisen stellen aan onze ondernemers. De VVD zet zich daarom in voor gelijke Europese regels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in plaats van nationale regels. Hiermee maken we ook meer impact.

2. Er moet een versnelling komen bij het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven.

De VVD vindt dat het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven essentieel is voor onze toekomstige banen en boterhammen. We willen ondernemers echter niet verplicht laten digitaliseren door ze onnodige regels op te leggen als ze daar niet aan toe zijn. Ondernemers moeten de digitale transitie wel kunnen maken, dus wil de VVD ondernemers hierin meenemen en ondersteunen waar nodig. Daarbij is het van belang dat de randvoorwaarden voor digitalisering op orde zijn. Daarom pleit de VVD voor snel internet in heel Nederland. Bij digitalisering komen echter ook gevaren kijken. Daarom is de VVD van mening dat ondernemers beter beschermd moeten worden tegen digitale kwetsbaarheden.

"De VVD wil een ontheffing voor ondernemers die met een goede reden niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van de zero-emissiezones, zodat ondernemers gewoon nog bij hun klanten kunnen komen."

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

VVD

vvd-3.jpg

3. Het volgende kabinet moet meer geld uittrekken voor het verbeteren en versterken van de infrastructuur.

De VVD vindt dat een volgend kabinet meer moet investeren in infrastructuur. De afgelopen jaren lijkt het of we steeds vaker ‘vaststaan’ in ons land. We staan vast op het spoor en de treinen zijn overvol. En de logistieke sector weet als geen ander: onze wegen zijn overvol en hierdoor staan we geregeld vast in de file. De VVD wil dat je vlot van A naar B kunt gaan. We doen daarom een extra investering in het onderhoud en het verbeteren van bestaande wegen, sporen, tunnels en bruggen. En we gaan de komende jaren bouwen aan de nieuwe wegen, bruggen en tunnels waar we de voorgaande jaren plannen voor hebben gemaakt en in hebben geïnvesteerd. Zo zorgen we ervoor dat je weer vlot kunt doorrijden. Op de weg en in het openbaar vervoer.

4. Om iedereen in Nederland bestaanszekerheid te bieden is een sterk bedrijfsleven hard nodig.

Ondernemers zijn voor de VVD onmisbaar. Zonder ondernemers heeft Nederland geen bestaanszekerheid. Zij zorgen namelijk voor onze banen, zorgen ervoor dat onze buurt bruisend is en bedenken de oplossingen voor de problemen van morgen. Het is dan ook daarom dat de VVD ondernemers weer de ruimte wil geven om te ondernemen, onder andere door lagere werkgeverslasten en een vermindering van regels. Bovendien wil de VVD een ontheffing voor ondernemers die met een goede reden niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van de zero-emissiezones, zodat ondernemers gewoon nog bij hun klanten kunnen komen.

5. Bedrijven moeten actief geholpen worden met vergroenen van bijvoorbeeld transport of productie.

Bedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave. Niet alleen omdat ze zelf kunnen vergroenen, maar ook omdat ze het vernuft hebben om duurzame innovaties te ontwikkelen. De VVD ziet liever dat bedrijven hier in Nederland verduurzamen dan dat ze elders ter wereld hun vervuilende activiteiten voortzetten. Ondernemers moeten deze transitie echter wel kunnen maken. Het is dus van belang dat we ondernemers ondersteunen waar mogelijk en ze niet laten afhaken.

Meer informatie en verkiezingsdebat terugkijken

Op 3 november jl. organiseerden we Het grote debat voor de Handel en Logistiek met diverse politieke partijen. Heb je het gemist? Kijk dan hier het debat terug. Bekijk onze verkiezingspagina voor meer informatie over de verkiezingen, tien-puntenprogramma voor de politieke partijen en onze nieuwsberichten.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen