skipToContentskipToFooter

Robotisering en digitalisering versnellen, regionale investeringsfondsen en fysieke ruimte bieden voor ondernemen

23-02-2023 De Tweede Kamer heeft deze week een aantal moties aangenomen naar aanleiding van het eerder gevoerde debat over het vestigingsklimaat in Nederland. In deze moties vraagt de Kamer het kabinet om nieuw beleid of nader onderzoek. Zoals voor het versnellen van robotisering en digitalisering, en het ontwikkelen van regionale investeringsfondsen. Belangrijke thema’s voor handels- en productiebedrijven, die immers afhankelijk zijn van een goed vestigingsklimaat.

Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) vraagt in een van zijn moties samen met ChristenUnie en Volt om een onderzoek naar een kapitaalinjectie om robotisering en digitalisering te versnellen. Vanuit evofenedex wordt positief gereageerd op deze motie. Want de vervangingsvraag naar goed geschoold personeel in logistiek en handel groeit jaarlijks met 7 procent; mede dankzij een groeiende economie en bevolking. Het aanbod van gekwalificeerde werknemers is echter beperkt en nieuwe instroom komt moeizaam op gang.

Robotisering en digitalisering is een van de mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en is daarom van essentieel belang voor handels- en productiebedrijven. Daarbij is het wel van groot belang de mens in het proces centraal te blijven stellen en de waarde van arbeid in het oog te houden, zodat werken uitdagend blijft.

Aandacht voor de regio

Het CDA diende ook een motie in om de meerwaarde van een regionaal vestigingsfonds te onderzoeken. Samen met de ChristenUnie, D66, PVV, SGP en Volt heeft Amhaouch het kabinet hierom verzocht. Een dergelijk fonds kan zeker een goede impuls zijn voor handels- en productiebedrijven om het vestigingsklimaat in een bepaalde regio te versterken. evofenedex kijkt met veel belangstelling uit naar het onderzoek.

Op de juiste locatie

Het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland staat onder druk door alle opgaven die er liggen, zoals het realiseren van voldoende woningen. Tegelijkertijd hoort en ziet evofenedex dat (productie)bedrijven die uit hun jasje groeien, te maken krijgen met knelpunten rondom uitbreiding, verplaatsing en ontsluiting. De ruimte in de diverse regio’s kan beter benut worden door de bedrijvigheid op de juiste locaties uit te breiden, te beperken of te clusteren. Thema’s die ook bij de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023 een grote rol spelen. Zie hiervoor het verkiezingsmanifest ‘Kansen voor de provincie’ van evofenedex.