skipToContentskipToFooter

Richt je supply chain van de toekomst efficiënt in

28-11-2022 Na twee ongekend onrustige jaren met verschillende supply chain crises, lijkt de onrust nog steeds niet voorbij te zijn. Wat zijn de uitdagingen voor de supply chain voor het komende jaar?

Economie in recessie

Wat doet de consument in 2023? Het voorspellen van de klantvraag blijft lastig omdat historische gegevens aan waarde verliezen. Maar bedrijven blijven nu met overvolle magazijnen zitten. Het blijft belangrijk dat we (extreme) toekomstscenario’s maken, om zo meer flexibel mee te bewegen met de klant bij een afnemende vraag. Hierbij is juist een goede afstemming met toeleveranciers relevant, waarbij transparantie, afstemming en samenwerking, erger kunnen voorkomen. Alleen zo kan men efficiënter reageren op de veranderende marktvraag en op veranderingen in onze keten. Hiervoor zijn flexibel ingerichte processen en afstemming nodig. Voor export- en importmanagers is het in 2023 nog belangrijker veranderingen op tijd te signaleren en daar op de juiste manier mee om te gaan. De collegereeks leidinggeven aan supply chain innovaties biedt SCM-professionals grip op hun supply chain. Het jaarlijkse rapport Trends in Export geeft bedrijven inzicht in nieuwe kansen.

Sterk stijgende energieprijzen

Gas, diesel en elektriciteit, zijn in kosten sterk gestegen. Zo zijn de brandstofkosten vanaf oktober 2021 tot oktober 2022 gemiddeld 35,7 procent gestegen. De kostenstijging van het wegvervoer ligt tussen de 7,9 en 16,7 procent in 2022. Deze gestegen kosten hebben al een fors effect op de productie van de Nederlandse industrie en de transportsector. Het rapport van evofenedex over de kostenontwikkeling in het wegvervoer geeft je inzicht in de prijsontwikkelingen voor 2023.

De waarschijnlijk blijvende stijging van de energiekosten zal vermoedelijk leiden tot een snellere transitie naar duurzame energiebronnen en naar minder afhankelijkheid van Rusland. Bedrijven doen er dan ook goed aan nu al te kijken naar alternatieven om zo hun bedrijfsvoering en/of transport te verduurzamen. Bijvoorbeeld met behulp van modal shift. Om je hiermee te helpen, is er de online duurzaamheidscan.

Personeelstekort in alle vakgebieden

Recent onderzoek van evofenedex wijst uit dat het grootste personeelstekort bestaat bij de functies van logistiek medewerker, chauffeur, ICT-medewerker en planner. Dit personeelstekort kan leiden tot overbelasting van andere werknemers en kan daarnaast ook gevolgen hebben voor zowel de omzet als voor de groei van handels- en productiebedrijven.

Naast het tekort spelen ook andere factoren een rol, zoals lonen die enorm stijgen en personeel dat zich niet verbonden voelt met de organisatie en uiteindelijk voor een hoger salaris naar elders vertrekt.

Een structureel teruglopend aanbod aan beschikbaar personeel, een oplopende vraag, een mismatch daartussen en een HR-positie die niet van nature strategisch is; het zijn bij elkaar opgeteld allemaal factoren die ervoor zorgen dat handels- en productiebedrijven de ‘war on talent’ gaan verliezen, als ze niet nu in actie komen. Wij bieden je een schat aan informatie om jouw strategisch personeelsbeleid te starten.

IMVO-regelgeving in aantocht

In de zomer van 2023 komt de overheid met nationale wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Zo komt er zowel Europese als nationale wetgeving om kinderarbeid in de productieketen uit te bannen. Nederlandse bedrijven worden straks verplicht om kinderarbeid in hun keten aan te pakken. Als bedrijf ben je, van grondstof tot aankomst van het eindproduct, straks niet alleen moreel, maar ook wettelijk verantwoordelijk voor het aanpakken van misstanden. Als een bedrijf onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om schending van mensenrechten tegen te gaan, kan dat grote gevolgen hebben.

Ter voorbereiding op de komende Europese en nationale wetgeving kunnen mkb-bedrijven informatie verzamelen en delen met ketenpartners, over de risico’s op het gebied van IMVO. Hiervoor ontwikkelen overheid en bedrijfsleven verschillende vormen van ondersteuning, in de vorm van voorlichting, opleiding, training en advies. Lees hier meer over deze materie.

Groen licht voor het digitaal productpaspoort

In een digitaal productpaspoort moet alle relevante informatie, van de grondstofwinning tot de recycling, over de levenscyclus van een product worden vastgelegd. Met de onlangs gegeven goedkeuring van de nieuwe verordening voor circulaire producten door de Europese Commissie, lijkt het digitaal productpaspoort dichterbij te komen. Consumenten, handelspartners, overheden en andere belanghebbenden, kunnen straks toegang krijgen tot alle informatie in dat digitale productpaspoort door het scannen van een unieke productidentificatiecode. De Europese Commissie wil met deze verordening de circulariteit van productieprocessen stimuleren. Voor meer grip op de digitalisering binnen je organisatie hebben wij een compleet aanbod.

Praktische uitdagingen blijven voor het mkb

Ook in 2023 moet het mkb de uitdaging aangaan met toenemende personeelstekorten, met een vertraagde toelevering van goederen en met een krimpende klantvraag. Maar ook met de wetgeving rondom duurzaamheid, zoals de zero-emissiezones, die vanaf 2025 gaan gelden.

Technologische ontwikkelingen rondom digitalisering lijken echter in 2023 kansen bieden om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Initiatieven, zoals www.logistiekdigitaal.nl helpen ondernemers verder met hun vraagstukken rondom digitalisering.

Overheden zorgen er verder met subsidies voor dat het laagdrempelig wordt om innovatie(s) binnen het bedrijf te realiseren. Het helpt als je je als mkb’er beseft dat je zeker niet de enige bent die voor deze uitdagingen staat. Probeer het wiel daarom niet alleen uit te vinden, maar maak gebruik van het netwerk van mkb-leden bij evofenedex en leer van elkaars ervaringen en oplossingen. We brengen je graag met anderen in contact via onze MKB business tours.

Wat brengt 2023 verder?

De lijst van uitdagingen voor de supply chain is nog langer. Zo heeft China nog steeds een grillig lockdownbeleid, is er blijvende schaarste aan grondstoffen en lijkt de oorlog in Oekraïne langer te duren dan menig expert had verwacht. Ook zijn er lichtpuntjes. Zo dalen de container- en de luchtvrachtprijs, lijkt COVID definitief op zijn retour en willen bedrijven meer en intensiever digitaal gaan samenwerken.

Wat ooit als unieke disruptie benoemd is, lijkt nu uiteindelijk het ’nieuwe normaal’ te worden. Als bedrijf is het daarom belangrijk niet alleen te reageren op de kortetermijnuitdagingen maar ook om de langetermijndoelen in het vizier te houden. Want alleen zo ben je in staat om jouw supply chain van de toekomst in goede banen te leiden.

Kortom, er staat jou als supply chain-professional in 2023 veel dynamiek te wachten. Wil jij ook versnellen door het delen van ervaringen met andere SCM-professionals? Sluit je dan aan bij het Supply Chaingers netwerk. evofenedex staat ook in 2023 klaar om je te ondersteunen.