skipToContentskipToFooter

Egyptische douane stelt invoering Advanced Cargo Information System uit

24-06-2021 Egypte heeft de invoering van het Advanced Cargo Information System (ACIS) uitgesteld. Het nieuwe systeem voor de pre-registratie van vrachtgegevens wordt nu niet vanaf 1 juli, maar vanaf 1 oktober 2021 verplicht voor alle inkomende zeevrachtzendingen in Egyptische havens. ACIS is bedoeld om de douaneprocedures te versnellen en de grensbeveiliging te verbeteren. Ladinggegevens en documenten, zoals de handelsfactuur en paklijst, moet de importeur vooraf indienen in het ACIS-systeem. Dit is onderdeel van het National Single Window for Foreign Trade Facilitation (Nafeza, www.nafeza.gov.eg/en).

ACIS is een protocol van de World Customs Organization, dat rederijen, havenexploitanten en overheden realtime informatie verschaft over zendingen van inkomende goederen. Het nieuwe systeem stelt het verplicht de gegevens van de Egyptische importeur of zijn agent, samen met die van de exporteur en de vrachtgegevens, in te voeren in Nafeza. Dit systeem geeft daarna een Advanced Cargo Information Declaration-nummer (ACID) af en stuurt dit per e-mail naar de importeur en de exporteur. De rederij moet dan ten minste 24 uur voordat het schip vertrekt, alle documentatie, voorzien van het ACID, indienen bij Nafeza.

Bovendien moet de exporteur zich registreren in de CargoX database om de documenten via dit digitale platform te kunnen verzenden aan de importeur. Hoewel registratie in CargoX gratis is, zijn aan het gebruik van het platform wel kosten verbonden. Ook de kosten van 50 US-dollar voor het genereren van een ACID worden doorbelast aan de exporteur.

Let op: ACIS wordt per 1 oktober verplicht voor alle importzendingen via zeehavens in Egypte. Als het ACID niet op de transportdocumenten, factuur of paklijst vermeld staat, worden de goederen niet ingeklaard, maar ongelost teruggestuurd op kosten van de vervoerder of zijn vertegenwoordiger.

Meld je bij de NL Ambassade in Cairo

Dit nieuwe douanesysteem heeft aanzienlijke impact. Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over het juiste gebruik van het nieuwe systeem en de kosten, zowel bij exporteurs als bij Egyptische importeurs. De EU-lidstaten hebben besloten hun krachten te bundelen en een inventarisatie te maken van problemen waar bedrijven momenteel tegenaan lopen. Nederlandse exporteurs kunnen eventuele problemen doorgeven via het email-adres [email protected] van de Nederlandse Ambassade in Cairo. Op basis van deze informatie zal de EU het gesprek aangaan met de Egyptische overheid om meer duidelijkheid te krijgen.