skipToContentskipToFooter

Tol op alle Autobahnen en Bundesstraßen plus enkele regionale wegen

27-06-2024 In Duitsland geldt vanaf 1 juli de tolplicht voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton. Deze LKW-Maut moet betaald worden op alle Autobahnen en Bundesstraßen en op enkele regionale wegen.

Per 1 juli 2024 is de LKW-Maut van toepassing op alle voertuigen die zijn ingericht voor het vervoer van goederen met een maximum technische massa (mtm) van meer dan 3,5 ton. Nu ligt de grens nog bij 7,5 ton. Onder de nieuwe regels vallen solovoertuigen, trekker-opleggers (BE-Combi) en voertuigcombinaties waarbij het trekkende voertuig een mtm heeft van meer dan 3,5 ton. Er zijn uitzonderingen voor:

  • Emissievrije voertuigen met een mtm tot en met 4,25 ton zijn permanent vrijgesteld.
  • Emissievrij zware vrachtauto’s zijn vrijgesteld tot en met 31 december 2025.
  • Handwerkfahrzeuge met een mtm van niet dan 7,5 ton (artikel 3, letter a bis van Verordening EG/561/2006).

Deze voertuigen worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep of voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van de onderneming. De vestigingsplaats is meestal de plaats van waaruit het voertuig vertrekt. Voorwaarden zijn dat dit vervoer niet voor derden gebeurt en dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.

CO2-heffing

De manier waarop LKW-Maut wordt berekend is aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zijn het gevolg van een wetswijziging die sinds 14 juli 2023 van kracht is: de zogeheten Mautänderungsgesetz. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe Maut-tarieven en een CO2-heffing en zijn voertuigen op aardgas niet meer vrijgesteld.