skipToContentskipToFooter

Standaardwaarden verdwijnen na aflopen overgangsperiode

08-04-2024 Importeurs krijgen voorlopig geen boetes als zij fouten maken in hun kwartaalrapportages om te voldoen aan het Carbon Border Adjustment Mechanism. De daarvoor verantwoordelijke commissie van de Europese Unie heeft dit onlangs benadrukt tijdens een gesprek met specialisten van evofenedex.

Voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geldt van oktober 2023 tot en met december 2025 een overgangsperiode. In deze periode moeten importeurs of hun vertegenwoordiger elk kwartaal rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. Verder gelden er nog geen verplichtingen.

Ervaring opdoen en leren

Tijdens het gesprek met evofenedex heeft de CBAM-commissie van de Europese Unie (EU) benadrukt dat de overgangsperiode echt bedoeld is om ervaring op te doen en om te leren. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich goed voorbereiden op CBAM vanaf 2026.

Zo heeft de commissie documenten in tal van exotische talen naar derde landen gestuurd. Deze documenten worden ook beschikbaar gesteld aan leden zodat zij deze zelf naar hun handelspartners kunnen sturen. Op korte termijn zal de commissie waarschijnlijk nog iets regelen voor kleine rapportages. Bij de eerste rapportages waren er relatief veel met slechts 1 ton CO2-uitstoot. Daarom wil de commissie deze eruit halen.

Standaardwaarden

Voor hun eerste 3 CBAM-rapportages kunnen bedrijven gebruikmaken van standaardwaarden. Daarna moeten zij de werkelijke emissies van de goederen rapporteren. Diverse organisaties hebben erop aangedrongen de standaardwaarden te handhaven na het aflopen van de overgangsperiode. De CBAM-commissie zegt echter hiervoor geen noodzaak te zien omdat zij dan inzicht zou missen in de CO2-uitstoot in derde landen.

6 productcategorieën

CBAM is een EU-verordening voor de correctie aan de grens van de CO2-uitstoot die is vrijgekomen bij de productie van de productcategorieën ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof buiten de EU. Importeurs die moeten voldoen aan CBAM dienen hiervoor elk kwartaal een rapportage in te dienen in het CBAM-register van de Europese Commissie. In Nederland is de Nederlandse Emissieautoriteit samen met de Douane verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van CBAM.