skipToContentskipToFooter

31-05-2024 De Utrechtse wethouder Eva Oosters heeft op 29 mei jongstleden het filiaal van De Rooy Transport in Houten bezocht. Dit bedrijfsbezoek werd georganiseerd door evofenedex en TLN. Leden van beide ondernemersverenigingen spraken met Oosters over de logistieke uitdagingen in Utrecht. Namens evofenedex was Bidfood Utrecht aanwezig om inzicht te geven in de stadsdistributie in en rondom de gemeente.

In verband met de invoering van zero-emissiezones in de gemeente Utrecht kon dit thema niet ontbreken op de agenda. Wethouder Eva Oosters (Student & Starter) gaf aan dat de gemeenten doorgaan met de invoering van de zero-emissiezones per 1 januari 2025. Hiervoor is immers een vrijwel unaniem besluit genomen door alle gemeenten als reactie op het hoofdlijnenakkoord van BBB, NSC, PVV en VVD.

evofenedex steunt de invoering van de zero-emissiezones en benadrukt het belang van een betrouwbare overheid, die consistent is in haar beleid. Het is essentieel dat de spelregels duidelijk zijn en niet tijdens het proces worden aangepast. Binnenkort zullen meerdere gemeenten ook als collectief naar buiten treden met de boodschap dat de zero-emissiezones gewoon doorgaan, aangezien de beslissingsbevoegdheid hiervoor bij de gemeenten ligt en niet bij het kabinet.

Modal shift

Oosters heeft goederenvervoer in haar portefeuille en zet ook in op modal shift. In Utrecht wordt geprobeerd zoveel mogelijk goederenvervoer via water mogelijk te maken, om zo het aantal verkeersbewegingen over de weg te minimaliseren. Beleidsadviseur Lars Ahsman van evofenedex is blij met de houding van de wethouder: “Voor een optimale modal shift hebben we alle stakeholders nodig. De provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente en het bedrijfsleven moeten elkaar constant op de hoogte houden van de mogelijkheden om samen te kijken naar de kansen voor modal shift. Hiermee maken we de logistiek niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer.”

Stop & drop

Voor Bidfood speelt er nog een ander probleem in Utrecht. Leveranciers van gekoelde producten leveren namelijk voor de deur van verschillende horecabedrijven in de binnenstad af. Tijdens de levering blijft de dieselmotor draaien om de lading koel te houden. Om deze overlast te verminderen is het plan de bevoorrading van de binnenstad meer vanuit vaste plekken uit te voeren, waar een aansluiting voor elektriciteit aanwezig is. Dan kan de koeling tijdens het bevoorraden op de stekker en kan de motor uit. De gemeente heeft aangegeven met Bidfood in gesprek te gaan om samen te kijken naar een passende oplossing voor dit lidbedrijf van evofenedex.

Wensen meenemen

Wethouder Oosters zei bij haar bezoek aan het filiaal van De Rooy Transport in Houten dat ze het waardeert de uitdagingen van zowel de vervoerder als de verladers te bespreken. De wethouder heeft aangegeven de gesprekken mee te nemen bij het maken van toekomstig beleid. TLN en evofenedex blijven zich in de regio inzetten om de uitdagingen en kansen van hun achterban te vertegenwoordigen.