skipToContentskipToFooter

Vrijstelling noodzakelijk in afwachting van wetgeving

18-01-2024 Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat blijft bij zijn standpunt dat de gedoogregeling ‘vrijstelling rijbewijs C voor elektrische bestelauto’s tot 4250 kg’ per 1 juli 2024 wordt beëindigd. evofenedex benadrukt dat deze vrijstelling noodzakelijk is en blijft aandringen op snelle wetgeving, met een gedoogregeling ter overbrugging.

Dat het standpunt van minister Harbers niet is veranderd, blijkt uit zijn antwoord op de schriftelijke vragen van Kamerlid Heutink (PVV) beantwoord over het beëindigen van de gedoogregeling per 1 juli 2024. De vragen waren gesteld nadat een brede vertegenwoordiging uit de mobiliteitssector, waaronder evofenedex, zijn ongenoegen had geuit over het beëindigen van deze regeling.

Zwaardere bestelauto besturen met B-rijbewijs

Omdat batterijen een elektrische bestelauto zwaarder maken, zorgt de regeling ervoor dat het laadvermogen gelijk blijft ten opzichte van een bestelauto die rijdt op brandstof. Sinds 2019 was er een succesvolle Proeftuinregeling die in 2023 werd omgezet in een gedoogregeling, met uitzicht op wettelijke regelgeving.

Chauffeurs met een normaal B-rijbewijs en minimaal twee jaar rijervaring mogen sinds het begin van de Proeftuinregeling rijden met een zwaardere bestelauto, waarbij het batterijgewicht meteen ook het extra toegestane gewicht bepaalt. Dit mag echter nooit meer dan 750 kilogram zijn. Dat is namelijk het gewicht dat iedere chauffeur met een normaal B-rijbewijs ook mag vervoeren met een aanhangwagen. En dat is meteen de reden dat het voortbewegen van een aanhangwagen niet is toegestaan met een elektrische bestelauto (en rijbewijs B). Een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur is een aanvullende veiligheidsverplichting.

evofenedex concludeert dat de vrijstelling noodzakelijk is en ondernemers in staat stelt om te investeren in schone en bruikbare voertuigen. Dat geldt voor de honderden zwaardere elektrische bestelauto’s die nu al rondrijden, maar nog veel meer voor de ambities uit het Klimaatakkoord om in 2030 zo’n 250.000 bestelauto’s te hebben vervangen door een uitstootvrije variant.

Gewicht verlagen of C-rijbewijs halen

De beslissing om de gedoogregeling niet voort te zetten per 1 juli 2024, wetende dat nog zeker een jaar nodig is om tot wetgeving te komen, betekent dat ondernemers met een elektrische bestelauto per 1 juli 2024 het maximale gewicht van hun bestelauto moeten verlagen naar 3500 kilogram. De andere optie is dat bestuurders dan moeten beschikken over een C1/C-vrachtwagenrijbewijs met code 95. De eerste keuze leidt tot een fors lager laadvermogen en dus meer ritten om alle vracht te vervoeren. En als bestuurders hun vrachtwagenrijbewijs halen, zullen zij er altijd voor kiezen om op een vrachtwagen te gaan rijden. Ondernemers die nu voor de keuze staan om een nieuwe bestelauto aan te schaffen, zijn daardoor vaak gedwongen om toch nog te kiezen voor de dieselvariant. Ook als dat betekent dat de ondernemer daarmee vanaf 1-028 geen toegang meer heeft tot de zero emissie-zones.

Mogelijkheden verkennen

Vrijwel alle Europese landen hebben een vrijstellingsregeling voor rijbewijs C. Minister Harbers geeft aan nog steeds in gesprek te zijn met de Europese Commissie. Die geeft aan te willen kijken naar mogelijkheden binnen de Derde EU Rijbewijsrichtlijn. In afwachting van antwoorden hierop vanuit Brussel, en op vragen van Kamerlid Bamenga (D66), blijft evofenedex samen met de andere partijen uit de mobiliteitssector aandringen op snelle wetgeving, met een gedoogregeling ter overbrugging.