skipToContentskipToFooter

Overstappen van wegvoer naar binnenvaart, spoor of shortsea kan interessant zijn voor vervoerders en verladers

Modal shift is een interessante overweging voor bedrijven die zelf goederen vervoeren, maar ook voor bedrijven die gebruikmaken van een logistiek dienstverlener om hun goederen te laten vervoeren, binnen Nederland of internationaal. Als verlader heb jij de mogelijkheid om bij jouw logistiek dienstverlener aan te geven hoe je jouw producten getransporteerd wil hebben. Als betalende partij heb jij regie, jij mag zeggen op welke manier je je producten laat transporteren. Door in gesprek te gaan met je logistiek dienstverlener kan er vaak al veel bereikt worden.

Er zijn verschillende vormen van modal shift waarmee bedrijven in plaats van vervoer over de weg naar een andere modaliteit overstappen. Denk aan: 

 • Containers van weg naar binnenvaart of spoor
 • Containers van weg naar shortsea
 • Intermodaal vervoer van trailers per spoor
 • Intermodaal vervoer van trailers per roll on/rol off schip.
 • Vervoer van grote bulkstromen van weg naar binnenvaart
 • Vervoer van grote bulkstromen van weg naar sea-river-shipping

Jouw logistiek dienstverlener kan voor jou de beste optie samenstellen qua prijs, CO2-uitstoot of leveringszekerheid. En er is als het om vracht gaat meer mogelijk dan je denkt.

Meer dan alleen containers

Vracht is al snel geschikt voor een andere vorm van transport. Vaak wordt er bij modal shift alleen gedacht aan het verplaatsen van containers van de weg naar de binnenvaart. Dit is een mogelijkheid, maar het kan ook zeker interessant zijn om naar andere goederenstromen te kijken, zoals: 

 • Koelcontainers en tanktainers
 • Stukgoed als huishoudelijke apparaten, glas, koel- en vriesproducten, industriële producten,
 • Bulkgoederen als suikerbieten, kunstmest, zand, etc
 • Projectlading als transformatoren, modules voor de bouw, silo’s, een bouwkraan in onderdelen

Ladingdrager 

Een belangrijk aspect is de ladingdrager. Wordt er gebruikt gemaakt van een container, dan zijn de opties voor een modal shift eenvoudig inzichtelijk te maken, maar ook bulktransport (ftl - full truck load) en andere ladingdragers zijn goed over te zetten op een andere modaliteit. Zoals bijvoorbeeld naar intermodaal vervoer van trailers per spoor.

Praktijkervaring

We hebben de afgelopen jaren al een aantal leden begeleid met de overstap naar een andere modaliteit. Uit onze ervaringen blijkt bijvoorbeeld dat de meest onverwachte producten geschikt zijn voor een modal shift. Zelfs producten die onder tijdsdruk vervoerd dienen te worden zijn vaak bij vervoer over een langere afstand toch nog geschikt voor een modal shift. Ook bulkladingen (ftl) lenen zich hiervoor. Een belangrijk aspect is de ladingdrager. Wordt er gebruikt gemaakt van een container, dan zijn de opties voor modal shift eenvoudig inzichtelijk te maken, maar ook bulktransport (ftl) en andere ladingdragers zijn goed over te zetten op een andere modaliteit. Denk bijvoorbeeld aan intermodaal vervoer van trailers per spoor.

Praktijkvoorbeelden van leden

Een aantal leden heeft al gebruikgemaakt van andere modaliteiten voor het transport van goederen. Lees hieronder hun praktijkverhalen:

 1. Electrolux (spoor en intermodaal)

  Duurzaamheid zit in het DNA van Electrolux. Slimme wasmachines die minder water verbruiken, zuinige koelkasten en slimmere keukens, die voedselverspilling tegengaan. Daarbij staat Electrolux niet alleen langs de zijlijn; maar denkt actief mee met hun leveranciers hoe het nog groener kan. In 2030 moet het vervoer klimaatneutraal zijn. In 2050 het hele bedrijf. Spoorgoederenvervoer is essentieel daarbij: alle fabrieken hebben aansluiting op het spoor. "In Nederland rijdt de trein letterlijk bij ons naar binnen.” Lees het hele artikel: Modal shift in de praktijk: Electrolux | evofenedex.
   
 2. Micheal Kors (spoorvervoer, aangevuld met binnenvaart en last mile over de weg)

  Voor het dagelijkse vervoer vanaf de Rotterdamse Maasvlakte naar het distributiecentrum in Venlo heeft Michael Kors aan intermodale net-werkoperator EGS de regie gegeven over de planning en de keuze van modaliteit. Dat heeft geresulteerd in een multimodale oplossing met voornamelijk spoorvervoer, aangevuld met binnenvaart en een last mile over de weg. Vanuit Venlo worden de producten van Michael Kors over heel Europa gedistribueerd. Lees het hele artikel: Modal shift in de praktijk: Michael Kors | evofenedex
   
 3. Outokumpu (intermodaal vervoer van Terneuzen naar diverse Europese bestemmingen)

  Outokumpu is een van de drie grootste roestvrijstaalproducenten in Europa. Sinds achtentwintig jaar is het bedrijf gevestigd in North Sea Ports in Terneuzen, de derde grootste haven van Nederland. De locatie is ideaal om klanten in heel Europa te bedienen via water, weg en spoor. Lees het hele artikel: Modal shift in de praktijk: Outokumpu | evofenedex

Voordelen van modal shift

Met een modal shift bespaar je CO2-uitstoot. Hoeveel, dat verschilt per situatie. Feit is dat binnenvaartschepen, treinen en shortsea-schepen per kilogram vervoerd product minder CO2-uitstoot geven dan een traditionele vrachtwagen. Afhankelijk van het traject dat geshift wordt, zal het percentage bespaarde CO2-uitstoot verschillen. Shiften naar het spoor richting Polen, Italië en Spanje levert al gauw een CO2-uitstoot besparing op van 70 tot 80 procent.

Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de logistieke optimalisatieslag binnen je bedrijf. Je bent minder afhankelijk van chauffeurs en de infrastructuur wordt minder belast.

Je modal shift-potentie in kaart brengen 

Wil jij de modal shift-mogelijkheden van jouw bedrijf weten? Laat ons dan uitzoeken wat de potentie is. We gaan 1-op-1 met jou in gesprek aan de hand van onze modal shift service aanpak in vier stappen:

 1. Goederenstromen: Aan de hand van jouw informatie bepalen we welke goederenstromen in aanmerking komen voor een modal shift.
 2. Alternatieven: Voor de meest kansrijke goederenstromen brengen we in kaart wat de alternatieven zijn en welke vervoerders het transport kunnen verzorgen.
 3. Businesscase: Nadat de mogelijkheden in kaart zijn gebracht stellen we een businesscase op. Daarin zetten we de kosten van de alternatieven af tegen de huidige kosten van het wegtransport. Ook brengen we in kaart hoe lang de goederen onderweg zijn als gebruik wordt gemaakt van een alternatieve modaliteit.
 4. CO2-besparing: We laten de procentuele CO2-besparing zien van het alternatieve vervoer ten opzichte van het wegvervoer.

Neem contact op met onze ledenadviseurs via onderstaand contactblok of lees meer over onze Modal Shift Service via onderstaande oranje button.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer