skipToContentskipToFooter

Prijsstijgingen veel kleiner dan een jaar eerder

04-03-2024 Nederland heeft in 2023 voor bijna 124 miljard euro aan landbouwgoederen geëxporteerd. Dat was 1,6 procent meer dan in 2022. De Nederlandse economie hield aan deze uitvoer iets meer dan 50 miljard euro over en dat was 4 procent meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vergeleken met een jaar eerder was de waardestijging van de export met 1,6 procent beperkt. In 2022 bedroeg die groei namelijk nog ruim 18 procent. Dat kwam destijds door de doorberekening van hogere kosten voor onder meer grondstoffen, veevoer en transport. De prijzen daarvoor stegen in 2023 veel minder hard of daalden zelfs.

De qua exportwaarde grootste categorie Nederlandse landbouwproducten wordt gevormd door eieren en zuivel. Sierteelt en vlees maken de top drie vol. Voor deze drie categorieën geldt dat hun exportwaarde in 2023 nagenoeg gelijk bleef ten opzichte van 2022. In de productgroepen groenten, fruit en bereidingen van deze producten zat de grootste groei: daar nam de exportwaarde met 11 tot 14 procent toe.

50 miljard verdiend voor economie

Behalve naar de totale exportwaarde hebben CBS en WUR gekeken naar de verdiensten van de landbouwexport voor de Nederlandse economie. Dit is de uitvoerwaarde min de waarde van de invoer die nodig was in de hele Nederlandse productieketen om deze export te realiseren. Die waarde is voor 2023 becijferd op 50,4 miljard euro, "waarvan 45,7 miljard euro dankzij de export van Nederlandse makelij en 4,7 miljard euro dankzij de wederuitvoer van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn." De verdienste van ruim 50 miljard lag 4 procent hoger dan in 2022.