skipToContentskipToFooter

21-03-2024 De verdiensten per euro exportwaarde van Nederlandse producten zijn tussen 2020 en 2022 met 5 eurocent afgenomen. Dit kwam doordat de exportwaarde (of exportomzet) in die periode met 52 procent toenam en de exportverdiensten met 39 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. "In 2022 verdiende Nederland 53 eurocent aan een euro goederenexport van in Nederland gemaakte spullen. In 2020 was dat nog 58 eurocent", legt het CBS uit. "Vooral de sterk gestegen importprijzen van energie en grondstoffen zorgden voor de lagere exportverdiensten per euro exportwaarde. Ook de exportprijzen stegen in deze periode, maar minder hard dan de importprijzen."

Juist een voordeel

Van alle sectoren was de teruggang van de verdiensten aan een euro exportwaarde het grootst. In deze bedrijfstak bedroeg de afname 11 procent. Voor de delfstoffenwinning en de aardolie-industrie waren de sterk toenemende energieprijzen die andere sectoren parten speelden meestal juist een voordeel. Zij zagen hun verdiensten per euro export namelijk toenemen tussen 2020 en 2022

Hoewel de verdiensten uit export dus minder werden, stegen ze wel met 39 procent vanwege steeds hogere exportprijzen. "De grootste groei zit bij delfstoffenwinning (met 10,6 miljard euro), de machine-industrie (met 6,2 miljard), de aardolie-industrie en de chemische industrie (elk 5,4 miljard euro). De exportverdiensten aan de primaire landbouw groeiden niet en bij de transportmiddelenindustrie daalden de exportverdiensten juist", aldus het CBS.