skipToContentskipToFooter

Aanbod van evofenedex: internationale handel en logistiek onmisbaar voor onze maatschappij

23-08-2023 Richting de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november denkt evofenedex actief mee met de deelnemende politieke partijen. Zo hebben we de programmacommissies aangeboden om samen te werken en kunnen de partijen hun voordeel doen met onze 10 speerpunten voor internationale handel en logistiek.

Als de vertegenwoordiger van handels- en productiebedrijven streven we in ons aanbod naar nauwe samenwerking met de overheid en politiek. We zien het als onze taak om alle relevante partijen bij elkaar te brengen, onze kennis te delen en onze leden – en elkaar – verder te helpen. In ons aanbod vragen we aandacht voor de volgende belangrijke onderwerpen.

Brede welvaart en digitalisering

Een goed functionerend goederenvervoer en logistiek systeem zijn een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Dit bevordert de welvaart in ons land en heeft ook een positief effect op de wereldwijde handel en internationaal ondernemen.

Goede voorbereiding met digitaliseren geeft kansen voor de toekomst. Samen met onze kennis en ervaring helpen we het mkb om hierin stappen te zetten. Digitalisering is een belangrijk fundament voor een succesvolle transitie naar weerbare en duurzame ketens. 

Duurzaamheid en infrastructuur

Voor handels- en productiebedrijven is het essentieel dat zij hun goederen kunnen blijven vervoeren op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier en daarbij hoort voldoende capaciteit van het stroomnet. Daarnaast is een goede infrastructuur van weg, water en spoor noodzakelijk.

Alles over de verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen zijn belangrijk voor de handel en logistiek. Op 22 november wordt de basis gelegd voor en de koers bepaald van het nieuwe kabinet. Op evofenedex.nl/verkiezingen vind je al onze informatie terug over de Tweede Kamerverkiezingen, ons aanbod en het bijbehorende 10-puntenprogramma. In november organiseren we een verkiezingsdebat, meer informatie daarover volgt.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen