skipToContentskipToFooter

Nieuw akkoord met afgezwakte norm

18-03-2024 Het was even spannend, maar op vrijdag 15 maart hebben EU-lidstaten toch een akkoord bereikt over de aanpak van misstanden in de toeleverketens van bedrijven. Wel is de norm voor bedrijven die onder de wet komen te vallen versoepeld.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verplicht bedrijven hun toeleverketens te onderzoeken en problemen te voorkomen en op te lossen. Eind 2023 werd al een principeakkoord bereikt tussen onderhandelaars van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Maar vorige maand bleek dat daar in het Europees Parlement toch geen meerderheid voor te vinden zou zijn.

Jaaromzet en aantal werknemers

Nu ligt er dus een nieuw akkoord, met een afgezwakte norm. Alleen ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro en minimaal duizend personeelsleden moeten aan de regels voldoen. Oorspronkelijk zou de CSDDD ook gelden voor bedrijven vanaf 500 werknemers en een omzet van 150 miljoen euro.

De wet gaat in 2027 in voor de grootste bedrijven (minimaal 5000 personeelsleden en 1,5 miljard euro omzet), ondernemingen met 3000 personeelsleden en een omzet van 900 miljoen euro zijn in 2028 aan de beurt. Voor overige bedrijven (1000 werknemers en 450 miljoen euro omzet) is 2029 het startsein.

Gelijk speelveld

evofenedex ziet de CSDDD als een belangrijke stap naar een duurzame en eerlijke economie. Een gezamenlijke Europese wet zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat iedere lidstaat andere regels hanteert. De CSDDD is het beste uitgangspunt om maximale impact te bereiken als het gaat om verantwoord ondernemen. evofenedex helpt haar leden om zich voor te bereiden op due diligence-wetgeving met onder meer trainingen, webinars en netwerkactiviteiten.