skipToContentskipToFooter

Amsterdam stimuleert vervoer over water

27-09-2019 Amsterdam wil door middel van duurzaam, evenwichtig en slim gebruik van wal en water het vervoer over water stimuleren. Dat staat in de nota Varen Deel 2, die is opgesteld door het stadsbestuur. Naast passagiersvaarten en pleziervaarten heeft de stad ook de ambitie om meer goederenvervoer over water te laten plaatsvinden. Dat is positief nieuws voor ondernemers in de stad en goed voor de continuïteit van het bevoorraden van Amsterdam.

Stimuleren

Om het goederenvervoer per water te stimuleren schrijft het college dat er onderzoek wordt gedaan naar laad- en loslocaties. Daarnaast wordt er gekeken naar het invoeren van venstertijden en het aanpassen van de ligtijden. De stad wil daarnaast bekijken welke mogelijkheden er zijn om goederenvervoer over water duurzamer te maken. Daarbij wordt ook bekeken of het nodig is om regels aan te passen die mogelijk nu in de weg zitten. Ook wordt er ruimte geboden voor pilots en komt er een centraal loket voor bouwgoederenvervoer over water.

Kademuren en bruggen

Amsterdam kampt met achterstallig onderhoud van kademuren en bruggen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de staat van 200 kilometer kademuren en 850 bruggen. In 2020 worden al maatregelen genomen om zwaar verkeer (>7.5 ton) te weren om verdere schade aan kademuren en bruggen te voorkomen. Goederenvervoer over water is niet alleen een ambitie, maar al pure noodzaak op korte termijn.

Urgentie vervoer over water

In de nota Varen 2 spreekt Amsterdam over projecten en onderzoek die moeten starten in 2020 en 2021 in samenspraak met het bedrijfsleven. evofenedex is van mening dat de urgentie groter is en gaat het Amsterdamse stadsbestuur vragen haast te maken met het stimuleren, maar ook het faciliteren van goederenvervoer over water.