skipToContentskipToFooter

Advies aan ondernemers: check je voertuigen

29-04-2024 Bijna een kwart van alle bestelauto’s in Nederland mag vanaf 1 januari 2025 niet in de nieuwe zero-emissiezones komen, blijkt uit recent onderzoek van het CBS. Alleen met een vrijstelling of ontheffing heeft die groep voertuigen nog toegang tot het centrum van bepaalde steden.

Tientallen gemeenten voeren vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone (ZE-zone) in. Bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager hebben dan geen toegang meer tot bepaalde zones in steden. Op 1 januari 2024 waren er in ons land bijna 228.000 bestelauto’s geregistreerd die in die categorie vallen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat komt neer op bijna een kwart (23 procent) van alle bestelauto’s.

De emissieklasse laat zien hoe vervuilend een auto is. Hoe lager de klasse, hoe hoger de CO2-uitstoot van een voertuig en vice versa.

Verdeling over bedrijven

Het CBS heeft in het jaar 2022 voor het laatst in kaart gebracht hoeveel bedrijven een bestelauto in een van de laagste emissieklassen hebben. De bedrijfstakken met het hoogste aandeel waren ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten (waaronder gemeenten en de politie), en ‘landbouw, bosbouw en visserij’. Ongeveer 6 op de 10 bedrijven of diensten in die bedrijfstakken hadden 1 of meer bestelauto's met een lage emissieklasse in 2022. De bouwnijverheid was de bedrijfstak met het laagste aandeel: ongeveer 30 procent.

Slechts 1 bestelauto

Verder bleek in 2022 dat bijna twee derde van de bedrijven met minimaal 1 bestelauto in een lage emissieklasse geen andere bestelauto, geen vrachtauto en geen trekker voor een oplegger had. Veel bedrijven met 1 bestelauto waren toen werkzaam in de bouwnijverheid en detailhandel.

Omdat een steeds kleiner deel van de bestelauto’s een lage emissieklasse heeft, zullen de genoemde aantallen en percentages inmiddels iets lager zijn, aldus het CBS.

Goed voorbereiden

evofenedex is al geruime tijd bezig om bedrijven goed te informeren en voor te bereiden op de komst van de ZE-zones. “Voor ondernemers is het belangrijk om te weten wat er precies van hen wordt verwacht”, zegt Geert van Eijk, beleidsadviseur Vervoer bij evofenedex. “Een belangrijke eerste stap daarbij is om te weten hoelang welke bestelbus nog is toegelaten in ZE-zone. Of een bestelauto nog toegang heeft, hangt af van de euroklasse, de leeftijd, en het aantal keren per jaar dat je een ZE-zone in wilt rijden. Als een nieuwe bestelauto wordt afgeleverd op 1 januari 2025 of daarna, moet die elektrisch zijn om toegang te krijgen.”

Op weg naar ZES

Op de website OpwegnaarZES vind je een handige kentekenchecker en stappenplan. Via de kentekenchecker kun je op basis van het kenteken opzoeken of en hoelang je nog toegang hebt tot de ZE-zones. Een tweede stap is om te kijken of je bestemmingen binnen de Ze-zones liggen. Als blijkt dat dit het geval is, heeft het zin om te kijken naar de vrijstellingen, overgangsregelingen en mogelijkheden voor ontheffing.

Meer informatie

Leden die vragen hebben over de ZE-zones kunnen contact opnemen met de ledenservice van evofenedex.