skipToContentskipToFooter

Analyse partijprogramma op thema's handel en logistiek

25-10-2023 Het CDA wil investeren in wegen en infrastructuur, een digitaal vaardig mkb en een leven lang leren. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij, die traditioneel gezien middenstanders en ondernemers een warm hart toedraagt. We zien op veel punten aansluiting op de handel en logistiek. 

De drie meest opvallende punten in het partijprogramma zijn:

  • Extra investeringen infrastructuur en openbaar vervoer

Het CDA legt extra nadruk op investeringen in wegen en openbaar vervoer door heel Nederland. Er moet worden geïnvesteerd in wegafscheidingen en verlichting op gevaarlijke provinciale N-wegen. Meerdere projecten voor nieuwe wegen liggen momenteel stil door stikstof of budgetproblemen. In specifieke situaties worden deze hervat, zeker wanneer het nodig is voor de veiligheid en bereikbaarheid.

  • Digitalisering is noodzakelijk

Het CDA benadrukt dat investeringen in digitalisering, robotisering, productie- en procesinnovatie noodzakelijk zijn om de arbeidsproductiviteit te verhogen en ons verdienvermogen te behouden. Het mkb vormt de ruggengraat van onze economie. Bestaande plannen worden onverminderd voortgezet, zoals verbeterde financiering via een mkb-bank en het toegankelijk maken van subsidies voor het (innovatieve) mkb.

  • Levenslang leren

Het CDA pleit voor een afspraak tussen werkgevers, werknemers, overheid en het onderwijsveld om levenslang leren te bevorderen. Dit zorgt ervoor dat elke werknemer zich voortdurend kan ontwikkelen en dat werkzoekenden snel kunnen instromen in leer-werktrajecten.

Schrijf je in voor ‘Het grote debat voor Handel en Logistiek’ op 3 november

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren we op 3 november 2023 vanuit ons magazijn in Zoetermeer 'Het grote debat voor Handel en Logistiek'. Tijdens dit debat delen verschillende politieke partijen hun toekomstvisie aan de hand van drie stellingen en gaan daarover met elkaar in debat. 

Dit is jouw kans om te horen welke partijen de beste ideeën en plannen hebben voor de handel, logistiek en ons land. Inschrijven doe je via onze website. Je kunt kiezen om online of live in het publiek bij het debat aanwezig te zijn.

Tweede Kamerverkiezingen (TK2023)

De Tweede Kamerverkiezingen in november zijn belangrijk voor de handel en logistiek. Als vertegenwoordiger van handels- en productiebedrijven gaat evofenedex dan ook graag in gesprek met de nieuwe Kamerleden om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. De komende weken bespreken we in een serie nieuwsberichten per politieke partij de drie meest positieve punten voor handels- en productiebedrijven. Meer informatie over de verkiezingen en ons tien-puntenprogramma voor de politieke partijen vind je hier.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen