skipToContentskipToFooter

Ook na 1 april mogelijk een niet in de EU gevestigde exporteur te vermelden

23-03-2020 De Douane heeft de strikte toepassing van de nieuwe definitie van het begrip ‘exporteur’ opnieuw uitgesteld. Fenex en evofenedex hadden hier op aangedrongen. Met het oog op de actuele situatie is het, in tegenstelling tot eerdere berichten, ook na 1 april 2020 toegestaan in vak 2 (Afzender/Exporteur) van de uitvoeraangifte een niet in de Europese Unie gevestigde exporteur te vermelden. Dit wordt toegestaan tot de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de Kabinetsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus eindigen.

Als evofenedex hebben wij aangedrongen op dit uitstel, omdat handels- en productiebedrijven - en hun vertegenwoordigers - momenteel problemen hebben om vast te stellen welke risico’s zij lopen als zij in de nieuwe situatie als exporteur optreden. Met name in situaties buiten douaneheffingen, zoals bij dual-use, is dit aan de orde. evofenedex ontwikkelt momenteel een nieuwe lastgevingsovereenkomst om de vertegenwoordiging als exporteur te regelen en heeft ook al algemene informatie op de website opgenomen. Samen met de Douane proberen wij de risico’s om als exporteur op te treden beter in beeld te krijgen. Het is van belang dat het nu verkregen uitstel wordt gebruikt om de aanwijzing van een exporteur goed te regelen.

Na een succesvol lobbytraject waren Fenex en evofenedex er al in geslaagd de strikte toepassing van de nieuwe definitie van het begrip ‘exporteur’ uit te laten stellen tot 1 april 2020.