skipToContentskipToFooter

Gebruik deze actuele checklist om te kijken of deze maatregelen voor jouw onderneming van toepassing (kunnen) zijn

update 08-06-2020 Voor bedrijven die btw-aangiftes in het buitenland doen, is het extra belangrijk goed op de hoogte te blijven van alle noodmaatregelen die daar worden getroffen. Landen in de hele wereld hebben btw-maatregelen ingevoerd om ondernemingen financieel door de coronacrisis heen te helpen. Sommige landen breiden de regelingen nog verder uit, andere landen stoppen de maatregelen nu weer.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de meest actuele status van deze regelingen te vinden. De RVO is ook voor inhoudelijke vragen bereikbaar. BTW Instituut heeft voor ons zoveel mogelijk actuele regelingen op een rij gezet in dit document. Het advies is goed na te gaan of deze maatregelen voor jou van toepassing (kunnen) zijn.

Europese Unie

Uitstel invoering nieuwe e-commerce btw-regels (OSS) van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

Australië

Snelle teruggave van belastingtegoeden.

België

Vanwege coronavirus twee maanden uitstel van betaling en voor het doen van aangifte voor de periode maart 2020 en 1e kwartaal 2020. Langer uitstel is mogelijk als zij kunnen aantonen dat zij in financiële problemen zijn geraakt door de Corona-crises.

Bulgarije

Geen uitstel voor het doen van aangifte en betaling btw.

Canada

Manitoba en British Columbia bieden uitstel van betaling aan voor lokale Sales Tax. GST aangiftes en betalingen uitgesteld voor maart, april en mei tot 30 juni 2020. Kwartaalaangevers moeten het 1e kwartaal 2020 voor 30 juni indienen en betalen.

Cyprus

Ondernemingen kunnen gebruik maken van btw uitstel betalingsmaatregelen. Er worden dan geen boetes en interesten opgelegd voor het te laat betalen van de btw aangiftes februari, maart en april 2020. Een aantal groepen van bedrijven is uitgesloten van deze maatregelen.

Btw-tarief verlaging op hotel/ accommodatie en catering diensten Van 9 naar 5% van 1 juli 2020 tm 10 januari 2021.

Denemarken

Uitstel voor het indienen en betalen van de btw aangiftes. Btw aangiftes voor het 1e en 2e kwartaal 2020 kunnen samen worden ingediend.

Ondernemers met een omzet van minder dan DKK 50m kunnen betaalde btw over 2019 terugvorderen. Dit bedrag moet dan alsnog, zonder renteoplegging, betaald worden voor 1 april 2021.

Duitsland

Ondernemingen kunnen verzoek uitstel betaling btw indienen voor zeker 3 maanden. Voorschotbetaling 2020 kan worden teruggevorderd.

Het standaard btw-tarief wordt tijdelijk verlaagd van 19% naar 16%, het verlaagde tarief van 7% naar 5%. De verlaging geldt voor de periode tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020.

btw-% catering van voedsel verlaagd van 19% naar 7% tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021.

Uitstel van de betaling van import btw van de 16e van de volgende maand naar de 26e van de volgende maand.

Estland

Mogelijkheid tot uitstel van btw-betaling tot 1 mei 2020.

Finland

Interest verlaging in geval van late btw-betaling van 7 naar 4 % tot 31.08.2020

Frankrijk

Uitstel voor indienen teruggave verzoeken niet EU-ondernemingen van 30 juni tot 30 september 2020.

Griekenland

Financieel getroffen ondernemingen kunnen verzoek uitstel btw betaling tot september 2020.

Btw-tarief op openbaar vervoer, koffie en niet alcoholische dranken verlaagd van 24 naar 13% voor de verkopen tussen 1 juni en 31 oktober 2020.

Hongarije

Ondernemingen kunnen om uitstel van betaling van btw verzoeken (let op: HUF 10,000 administratie kosten).

Hongarije heeft een retailtax ingevoerd die ook van toepassing is op buitenlandse e-commerce ondernemingen die leveren aan Hongaarse consumenten. De invoer van deze Retailtax is een Corona-crises maatregel maar een einddatum is niet aangegeven.

Italië

Uitstel betaling btw voor maart, april en mei 2020 voor kleine ondernemingen verlengd tot 16 September 2020 (andere ondernemingen uitstel tot 30 juni 2020). De uitstelmaatregelen zijn nu ook van toepassing voor buitenlandse ondernemingen.

De geplande btw-verhoging naar 25% op 1 januari 2021 gaat niet door.

Ierland

Geen boetes en interest bij niet tijdige betaling van btw door kleine en middelgrote ondernemingen voor juni en juli 2020 (omzet tot 30 miljoen euro). Ondernemingen met een hogere omzet moeten contact opnemen met de belastingdienst om uitstel van betaling te vragen. Aangiftes moeten tijdig worden ingediend.

Kroatië

Drie maanden uitstel van btw-betaling voor ondernemingen die niet meer in staat zijn de btw tijdig af te dragen door de uitbraak coronavirus. Alleen ondernemingen met een omzet lager dan HRK 7.5 miljoen in 2019 komen in aanmerking.

Letland

Uitstel betaling btw mogelijk en snelle teruggave btw tegoeden.

Litouwen

Uitstel betaling btw mogelijk tot aan een jaar. Er worden geen boetes en interesten opgelegd bij toekennen uitstel. In geval van extreme cashflow problemen eventuele definitieve afschrijving btw betaling.

Luxemburg

Coronamaatregelen (afzien van boetes bij verlaat indienen en betalen van btw-aangiftes) zijn stopgezet per 15.05.2020.

Malta

Mogelijkheid uitstel betaling btw voor periodes t/m juni 2020. Btw van de periodes waarvoor uitstel van betaling is verleend moet voor eind oktober 2021 betaald worden.

Nederland

Ondernemingen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen 3 maanden uitstel van btw betalingen aanvragen. Bij opgave omstandigheden waardoor onderneming door Coronacrises is getroffen langer uitstel mogelijk. Bij belastingschulden meer dan € 20.000 verklaring derde-deskundige nodig. Het beleid is verlengd van 19-06-2020 tot 30-09-2020.

Uitstel van betaling voor invoerrechten mogelijk. Geen boetes voor ondernemingen die hun douane verplichtingen niet kunnen nakomen door de coronacrisis.

Noorwegen

Betalingsdatum T1 btw aangifte voor alle ondernemingen opgeschoven van 14.03.2020 naar 10.06.2020.

Oostenrijk

Uitstel van btw-betaling en afzien van het opleggen van boetes voor ondernemingen die direct zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus.

Polen

Geen interest berekening op late betaling btw voor ondernemingen die financieel zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Uitstel uitbreiding SAF-T reporting. Lokale leveringen van goederen die helpen bij de strijd tegen het coronavirus vallen van 1 februari tot 30 augustus onder het btw nultarief.

Portugal

Uitstel betaling btw-aangiftes als volgt:

Maart 2020: uitstel tot 25.05.2020

April 2020: uitstel tot 25.06.2020

Q1 2020: uitstel tot 25.06.2020

2019 jaar: uitstel tot 07.08.2020

Roemenië

Snellere teruggave btw-tegoeden.

Saoedi-Arabië

Mogelijkheid tot 3 maanden uitstel btw-betaling.

Slowakije

Mogelijkheden om btw-aangiftes later in te dienen.

Slovenië

Alle Corona btw-maatregelen worden stopgezet per 31 mei 2020.

Spanje

Per 1 juni 2020 worden alle btw-uitstelregelingen ingetrokken.

Tsjechië

Beperkte btw-maatregelen voor ondernemingen.

Btw-tarief verlaging voor accommodatie en toegang tot culturele evenementen van 15 naar 10%

Verenigd Koninkrijk

Voor tijdvakken t/m juni 2020 uitstel van btw betaling tot 31 maart 2021. Btw aangiftes moeten tijdig worden ingediend. Uitstel regelingen ook geldig voor buitenlandse ondernemingen maar niet voor MOSS btw betalingen.

Zweden

Verlaging van boetes en interesten m.b.t. vertraagde btw- betalingen.

Zwitserland

Mogelijk verzoek uitstel btw en betaling import heffing tot eind 2020. Btw aangiftes moeten tijdig worden ingediend.