skipToContentskipToFooter

Alleen een coronaprotocol is niet voldoende

Heb je als ondernemer de coronarisico’s op de werkvloer duidelijk in kaart gebracht en daar maatregelen voor genomen? Het lijkt een retorische vraag. Veel ondernemers maakten de afgelopen periode een zogenoemd coronaprotocol. Toch zien ze daarbij vaak een essentiële stap over het hoofd: het verplicht opnemen van de coronarisico’s in de bestaande Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief bijbehorend plan van aanpak. In dit artikel helpen we je daarmee.

In de Arbowet staat dat je als werkgever verplicht moet zorgen dat medewerkers hun werk gezond en veilig kunnen doen. Dit betekent dat ondernemers alle bedrijfsrisico’s in kaart moeten brengen en vast moeten leggen in een RI&E, inclusief de maatregelen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Door de coronacrisis zijn er risico’s en maatregelen bijgekomen. Deze risico’s moet je ook in kaart brengen en de daarbij behorende beheersmaatregelen vastleggen. Veel bedrijven doen dit in een coronaprotocol.

Coronarisico’s in de RI&E

Hans Stegeman, veiligheidskundige bij evofenedex, ziet dat voor ondernemers nog veel onduidelijk is over het coronaprotocol in relatie tot de RI&E. “We zien vaak dat ondernemers het coronaprotocol en RI&E als twee losse documenten beschouwen. Dat is geen goed idee. Het coronaprotocol heeft namelijk geen juridische status binnen de Arbowet en is daarom geen rechtsgeldig document. Het is daarom noodzakelijk dat bedrijven de geïdentificeerde coronarisico’s verwerken in de bestaande RI&E en het daarbij horende plan van aanpak. Alleen dan voldoe je aan wet- en regelgeving,” aldus Hans.

Stappenplan

Wil je zeker weten dat je geen stap over het hoofd ziet en dat je een volledige RI&E hebt? We zetten hieronder vier belangrijke stappen op een rij:

 • Stap 1: Het coronaprotocol
  Zet alle coronarisico’s op een rij met de bijbehorende maatregelen om verspreiding van het virus op de werkvloer te voorkomen. Dat is je coronaprotocol. Heb je dit nog niet gedaan of wil je weten of je niks over het hoofd ziet? Bekijk dan ons artikel met de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus op de werkvloer.
 • Stap 2: De RI&E aanvullen
  Pak je bestaande RI&E erbij. Leg het coronaprotocol ernaast en bekijk waar je de RI&E moet aanvullen met de corona-risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. Heb je nog géén RI&E? Vraag dan de whitepaper ‘RI&E in de logistiek’ kosteloos aan.
 • Stap 3: Bewustwording
  Je hebt nu de eerste stappen gezet maar dat is nog niet genoeg. Want door het actualiseren van de RI&E wordt het niet vanzelf veilig op de werkvloer. Ga daarom als werkgever, samen met je werknemers, aan de slag met het voorkomen en beheersen van de risico’s door te werken aan bewustwording, gedrag en een integrale veiligheidscultuur. Dat betekent dat iedere medewerker de aanwezige risico’s kent en de genomen maatregelen op de werkvloer naleeft.
 • Stap 4: Borging
  Tot slot is het belangrijk om de meerwaarde van gezond en veilig werken te borgen in het hele bedrijf. Zo raak je niet alleen als werkgever maar ook als werknemer gemotiveerd om te blijven werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Maak medewerkers bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, stimuleer ze om nieuwe oplossingen te initiëren om onveilige situaties aan te pakken, beloon dit en bespreek regelmatig de voortgang van de samen opgestelde regels, doelen en waarden. Zo kun je continu onveilige situaties op de werkvloer signaleren en actief aanpakken vanuit iedere laag in de organisatie.

Vraag het RI&E-pakket aan

Wil je niets missen van de kennis, tips en tools over de RI&E en een succesvolle veiligheidsaanpak? Volg onze Linkedin-pagina en vraag ons RI&E-pakket aan. Dit pakket bevat twee whitepapers met alle kennis en informatie om aan de slag te gaan. Zo ben jij klaar om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.