skipToContentskipToFooter

19-02-2024 Zonder inzicht in het gedrag dat mensen op de werkvloer vertonen zal het niet lukken om dat gedrag te beïnvloeden, stelt gedragsbioloog Patrick van Veen. Wie magazijnmedewerkers veiliger wil laten werken zal dus eerst moeten bedenken waarom ze dat in de huidige situatie nog niet doen. Op de Dag van het Veilige Magazijn vertelt Van Veen er alles over.

Al tijdens zijn studie gedragsbiologie in Utrecht kwam Patrick van Veen via een hoogleraar in aanraking met onderzoek naar het gedrag van apen. Dat leidde uiteindelijk tot zijn bedrijf Apemanagement, waarbij de wetenschap over apen en biologie de basis vormt voor inzichten in gedrag van mensen binnen organisaties. En die kennis wordt door Van Veen en zijn collega’s vertaald in workshops, lezingen, trainingen en publicaties.

Onderzoek

“Met hun sociale gedrag houden apen ons een spiegel voor. We herkennen onszelf in wat apen doen en plaatsen ze in de rollen die we als mensen ten opzichte van elkaar hebben”, legt Van Veen uit. “Om het gedrag van mensen die met elkaar werken te begrijpen, wordt al heel lang serieus onderzoek naar apen gedaan. Dat gebeurt vanuit psychologie en medische en sociale wetenschappen, wat heel veel kennis en inzichten heeft opgeleverd en nog steeds oplevert.”

Zelf hoopt Van Veen die handschoen overigens ook weer op te pakken, waarbij hij vooral graag meer onderzoek naar rituelen in het sociale verkeer wil doen. Actuele studies naar het gedrag van apen richten zich vooral op samenwerking en welzijn, bijvoorbeeld het zorgen voor apen in een dierentuin of opvang. Van Veen geeft aan dat deze onderzoeken van anderen hem ook weer inzichten opleveren over het gedrag en de groepsdynamiek van mensen.

06-02-2020-098-(1).jpg

De Dag van het Veilige Magazijn vindt dit jaar plaats op 27 maart in Zoetermeer.

Benaderen als sociaal wezen

Al die kennis over het gedrag van apen kan ook worden aangewend om mensen veiliger te laten werken, bijvoorbeeld in een magazijn. Die link zal Patrick van Veen als keynote spreker tijdens de Dag van het Veilige Magazijn uitgebreid leggen en toelichten. “Bij thema’s als verandering en beïnvloeding van gedrag moeten mensen benaderd worden als de sociale wezens die ze zijn. Het is een veelgemaakte fout om dat per individu te doen. We zien bij chimpansees dat het gedrag van de individuele aap enorm wordt beïnvloed door wat de groep doet. En dat geldt in feite ook voor mensen: je kunt een individu dus wel op vertoond of gewenst gedrag aanspreken, maar dat heeft weinig zin als er in de omgeving van dat individu niets verandert.”

Van Veen kan in dit verband ook terugvallen op zijn eigen praktijkervaring. In de jaren na zijn afstuderen was de vraag naar gedragsbiologen beperkt. Hij deed in die jaren verschillende soorten werk, onder meer als orderpicker in een groot magazijn. “Tijd was daar eigenlijk tijd allesbepalend. En dat bedoel ik letterlijk: alle magazijnmedewerkers werden regelmatig geklokt om vast te stellen of we wel voldoende orders verwerkten binnen een bepaald tijdsbestek. Natuurlijk waren er regels en instructies voor veiligheid, maar die waren in de praktijk ondergeschikt aan binnen de tijd doen wat er van je werd verwacht. Hiërarchie en groepsdruk spelen er een hele grote rol in dat de meesten mensen daarin meegaan. Dan kun je wel allemaal procedures bedenken voor veilig werken, maar als je mensen voortdurend afrekent op tijd dan geeft dat de doorslag voor het gedrag dat ze vertonen en de risico’s die ze nemen.”

Veilig werken is nooit af omdat de medewerkers en de omgeving waarin ze werken zich altijd blijven ontwikkelen

Patrick van Veen

Apemanagement

Patrick-van-Veen-250x250.png

Niet realistisch

Mensen afrekenen op of belonen voor een bepaalde prestatie leveren binnen een bepaalde tijd is dus niet de sleutel tot veiliger werken in een magazijn. En dat bedrijven veiligheid boven alles gaan verheffen is volgens Van Veen niet realistisch. “Uiteindelijk moet er door een bedrijf immers winst worden gemaakt en dat gebeurt als mensen zo snel en efficiënt mogelijk hun werk doen. Natuurlijk wordt er wel gekeken naar veilig werken, maar in de praktijk is het toch vaak balanceren tussen veiligheid en resultaat.”

Dat wil niet zeggen dat er geen winst te behalen valt op het vlak van veilig werken in het magazijn. Patrick van Veen pleit er echter wel voor dat dit doordacht gebeurt. “Je moet het gedrag van mensen proberen te begrijpen voordat je het gaat beïnvloeden. Bedrijven zijn vaak heel goed in regels en voorschriften bedenken. Daar hoort een stap aan vooraf te gaan: bedenk eerst eens waarom mensen níet veilig werken. Als je je medewerkers niet begrijpt, dan zullen alle veiligheidsmaatregelen die je neemt maar heel weinig impact op ze hebben. Bovendien is veilig werken nooit af omdat de medewerkers en de omgeving waarin ze werken zich altijd blijven ontwikkelen.”

Meer informatie en aanmelden

Wil je aan de slag met veilig gedrag? Kom naar de Dag van het Veilige Magazijn op woensdag 27 maart in Zoetermeer. Laat je informeren en inspireren door vakgenoten en experts. Naast de keynote van Patrick van Veen volg je interactieve workshop met praktische tips, handvatten en verhalen uit de praktijk.

Vragen over evenementen?

Nijs en zijn collega's helpen je graag verder

Nijs evofenedex events