skipToContentskipToFooter

Dit zijn de btw-wijzigingen voor 2019

06-12-2018 Zoveel landen, zoveel btw-regelingen. Van alle wijzigingen die op de Nederlandse ondernemer afkomen, zijn die rond het Europese btw-actieplan het meest opmerkelijk, maar er is meer. We geven een beknopt overzicht.

Verhoging btw-laagtarief

Het standaard btw-tarief is sinds de introductie in 1969 al van 12% naar 21% (2012) gestegen. Per 1 januari 2019 gaat ook het laagtarief omhoog en wel van 6% naar 9%. Daar waar sprake is van een factuur en betaling vallend in 2018 voor prestaties in 2019 geldt in principe het ‘oude’ tarief van 6% (indien er geen sprake is van misbruik).

Nultarief voor zeeschepen

Vanaf 1 januari 2019 wordt de toepassing van het nultarief bij leveringen aan commerciële zeeschepen beperkt. Het nultarief is voortaan alleen van toepassing bij leveringen aan zeeschepen die voor 70% of meer worden gebruikt op volle zee, buiten de 12-mijlszone. Voorheen gold het tarief voor alle zeeschepen die aan de definitie voldeden.

Drempelbedrag elektronische diensten

Als de totale cumulatieve omzet op de leveringen van elektronische diensten aan consumenten in andere lidstaten onder € 10.000 blijft mag vanaf 1 januari 2019 over deze omzet Nederlandse btw berekend worden (drempel was € 1) in plaats van de btw van het land van de consument.

GCC-landen Bahrein en Oman introduceren 5% btw

Vanaf 1 januari 2019 zal Bahrein op de meeste leveringen van goederen en diensten 5% btw berekenen. Oman volgt naar verwachting vanaf september 2019. Indien je alleen btw betaalt over inkopen in deze landen zijn er mogelijkheden om de btw terug te vorderen. Indien je zelf goederen en diensten levert kan dit tot btw-plicht leiden.

Brexit

Er is op het moment dat dit overzicht is samengesteld nog geen definitieve overeenstemming bereikt tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië over het uittredingsakkoord en de toekomstige handelsrelatie. Hierdoor kan er nog geen duidelijkheid gegeven worden over de btw-gevolgen vanaf 29 maart 2019.

‘Quick fixes’ btw

In opmars naar het nieuwe btw-stelsel dat de Europese Unie voorbereidt, treden er vanaf 1 januari 2020 al nieuwe btw-maatregelen in werking. Bereid je onderneming voor met deze zogeheten ‘quick fixes’.

 1. Vereenvoudiging call-of-stock.
  Als leveranciers goederen overbrengen naar de ‘call-of-voorraad’ bij een afnemer in een andere lidstaat, dan is pas sprake van een intracommunautaire levering (ICL) tegen het nultarief als de goederen aldaar naderhand uit de voorraad worden gehaald. Bij een call-of-voorraad zijn de goederen bij de klant opgeslagen, maar het eigendom is nog niet overgegaan. Een aantal lidstaten eist nu nog het aangeven van een overbrenging van eigen goederen (fictieve ICL) door de leverancier voor de levering naar zo’n call-of-voorraad, waardoor btw-registratie voor de leverancier vereist is in de lidstaat van aankomst.
 2. Vereenvoudiging toerekening vervoer bij ABC-transacties.
  De schakel waaraan het vervoer moet worden toegerekend is de schakel waarin de ICL tegen het nultarief plaatsvindt. Indien B het vervoer regelt moet het vervoer worden toegerekend aan de schakel A-B. Dit is anders als B aan A een btw-identificatienummer van de lidstaat verstrekt waar het vervoer aanvangt. B verricht dan de ICL (vervoer schakel B-C).
 3. Vereenvoudiging bewijs vervoer bij ICL.
  Een leverancier moet over twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken van twee onafhankelijke partijen beschikken om het vervoer naar een andere lidstaat aan te tonen (bijvoorbeeld een volledig correcte en afgetekende CMR en een vervoersfactuur).
 4. Vermelding van een correct btw-identificatienummer.
  Vanaf 2020 zal het een materiële voorwaarde voor het mogen toepassen van het nultarief bij ICL zijn dat er een correct btw-identificatienummer van de afnemer in de ‘Opgaaf intracommunautaire prestaties’ (ICP) wordt vermeld.

Verdieping btw en internationaal ondernemen

De btw-wetgeving is voor veel exporteurs een lastig pakket met veel onduidelijkheden. De compacte training 'Verdieping in btw en internationaal ondernemen' op 19 maart helpt je de soms complexe btw-vraagstukken op te lossen.