skipToContentskipToFooter

SERIE | DROPSHIPMENTS, DE MOEITE WAARD (1)

07-02-2019  Veel goederenstromen komen tegenwoordig niet meer naar Nederland maar gaan rechtstreeks van een buitenlandse producent of leverancier naar een eveneens buitenlandse klant. Deze dropshipments komen steeds vaker voor, maar scheppen ook hun eigen uitdagingen. In de komende edities bespreken we een aantal specifieke uitdagingen. Dit artikel behandelt de basis: wat zijn dropshipments en wat maakt ze zo complex?

Dropshipment is een verzamelnaam voor de organisatie van rechtstreekse leveringen van een buitenlandse leverancier of een buitenlandse productievestiging aan klanten wereldwijd. Een bedrijf koopt dus goederen in bij de buitenlandse leverancier en laat die rechtstreeks bij de klant bezorgen. Het bedrijf fungeert slechts als tussenpersoon. Een ander scenario is dat het bedrijf een buitenlandse vestiging of warehouse heeft en direct vanaf daar aan de klant levert. In beide situaties komen de goederen niet meer naar de Nederlandse vestiging.

Complex

Dropshipments zijn al enkele jaren bekend in de wereld van webshops: iemand bestelt een artikel bij een webshop, de webshop koopt het product in en laat het rechtstreeks naar de consument versturen. Het concept klinkt simpel en is aantrekkelijk vanwege de lagere transportkosten, kortere leveringstijden en het wegvallen van de noodzaak om als webshop (grote) voorraden aan te houden. Deze voordelen zijn natuurlijk ook in de business-to-business-omgeving prettig en het is dan ook niet vreemd dat dropshipments daar steeds vaker voorkomen. Maar de eenvoud is soms schijn; dropshipments kunnen complexe situaties opleveren. Goederen volgen een ander logistiek patroon met gevolgen voor de douaneafhandeling en handelsdocumenten. Ook kan de prijsstelling veranderen, waardoor bijvoorbeeld internationale heffingen wijzigen.

De Incoterms-conditie die klant en leverancier afspreken, speelt eveneens een rol. Deze bepaalt onder meer wie bepaalde documenten moet regelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van het land van vertrek en de invoer in het bestemmingsland. Bij een bepaalde Incoterms-conditie kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de leverancier de factuur voor de opdrachtgever met de goederen meestuurt. Bij een dropshipment belandt die dan helaas wel rechtstreeks bij de eindklant. Zo zijn er meer dilemma’s.

Meerwaarde

Als een buitenlandse zustervestiging de levering aan de klant verzorgt, is een terechte vraag of de Nederlandse vestiging nog wel van belang is in de keten. Immers, de fabriek of het warehouse kan ook rechtstreeks contracten met de klant sluiten. Natuurlijk is dat niet de enige overweging om de regie in Nederland te houden, zaken als fiscale planning spelen ook mee.

Vraagstukken

Om te laten zien hoe complex dropshipments kunnen zijn en welke vragen het oproept, zijn hieronder drie scenario’s beschreven. Daarbij is enig inzicht in het proces van belang. In de onderstaande figuur zijn drie stromen zichtbaar: een met de goederen, een met facturen en een met orders.

dropshiments_visual1.png

Scenario 1

Bedrijf A is onderdeel van een internationale organisatie. De verkoop en administratieve afhandeling vindt plaats via Nederland. Kijkend naar de transportkosten en levertijd ligt het voor de hand de goederen rechtstreeks te sturen van de buitenlandse productielocatie naar de klant. Dan is er nog maar één goederenstroom maar de internationale organisatie blijft met dubbele order- en factuurstromen zitten.

Scenario 2

Bedrijf B krijgt regelmatig orders van zusterorganisaties voor reserveonderdelen. De goederen gaan vanuit Nederland rechtstreeks naar de eindklant. Een medewerker van de firma factureert de onderdelen tegen intercompanyprijzen door aan zusterorganisaties. De medewerker regelt ook het transport. Mag zij of hij een aparte factuur meesturen met de goederen voor de douanewaarde? En mag de medewerker een Certificaat van Oorsprong maken op naam van de klant?

Scenario 3

Bedrijf C koopt goederen in bij diverse Chinese leveranciers. Orders uit Zuid-Amerika wil de onderneming direct laten leveren vanuit China. Het bedrijf wil echter niet dat de klant in Zuid-Amerika te zien krijgt wie de Chinese leverancier is. Hoe valt dat te voorkomen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om in China de goederen opnieuw te verpakken? En is het gezien bepaalde handelsakkoorden wel voordelig om rechtstreeks te verschepen?

Zeker mogelijk

De dropshipment heeft zich al bewezen in de wereld van e-commerce. Bij een dropshipment worden de logistieke kosten verlaagd en gaat de snelheid van leveren omhoog. Ook in business-to-business-situaties werken steeds meer bedrijven met dropshipmentconstructies. De administratieve processen zijn complex, maar niet onmogelijk.

Iedere exportorganisatie is uniek. Daarom is diepgaande kennis van de leveringscondities, betalingscondities en douanezaken een vereiste om exporttransacties zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ook het effectief communiceren met buitenlandse klanten en relaties is belangrijk. De cursus 'Manager export binnendienst' is geschikt voor export binnendienst medewerkers met minimaal 3 jaar exportervaring en voor exportmanagers die een export binnendienst afdeling aansturen. Na het volgen van deze cursus ben je in staat om zelfstandig het gehele exportproces binnen je eigen organisatie en afdeling te optimaliseren en managen.

Dit artikel is geschreven door Willemijn Gwanmesia. Willemijn is manager opleidingen internationaal bij onze vereniging.