skipToContentskipToFooter

Een RI&E met impact: hoe pak je dit aan?

10-06-2022 Minder dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). En dat terwijl het opstellen van een RI&E wettelijk verplicht is voor alle bedrijven, behalve zzp’ers. Hoe kunnen bedrijven, met name het mkb, veilig en gezond werken borgen? De Week van de RI&E helpt ze daarbij.

Van 20 tot en met 24 juni 2022 bundelen diverse organisaties hun krachten om de verplichting van de RI&E onder de aandacht te brengen bij ondernemers. evofenedex doet hier graag aan mee en organiseert in die week diverse workshops om bedrijven te helpen bij het opstellen, uitvoeren en borgen van gezond en veilig werken.

Artikel 5 van de Arbowet stelt dat iedere werkgever een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet uitvoeren. Maar 45 procent van de bedrijven in Nederland voldoet aan deze verplichting. De RI&E is een methode om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van een onderneming in kaart te brengen. De onderwerpen die een bedrijf in een RI&E moet belichten zijn zeer divers. Hierbij kun je denken aan risico’s voor medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Maar ook aan risico’s bij psychosociale en fysieke belasting, arbeidsmiddelen, beeldschermwerk, bijzondere categorieën werknemers, persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

Voordelen

Veiligheidskundigen Hans Stegeman en André de Ruijter van evofenedex weten vanuit hun ervaringen bij leden dat bedrijven die actief aan de slag gaan met de RI&E, een betere veiligheidscultuur hebben. Stegeman: “Medewerkers weten beter waar de risico’s liggen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat zorgt allereerst voor minder ongevallen en een veiligere werkomgeving. Bovendien hebben minder ongevallen en een veiligere werkomgeving een positieve invloed op de medewerkerstevredenheid, efficiency en bedrijfscontinuïteit. Nog los van het persoonlijke leed bij een ongeval. Kortom, zie de RI&E niet als een verplicht nummer, maar als een tool om je bedrijf veiliger te maken.”

Veiligheidsaanpak

Daarom organiseerde evofenedex op dinsdag 21 juni de workshop ‘RI&E: daar moet je wat mee.’ In deze interactieve workshop zet je samen met veiligheidskundige André de Ruijter de eerste stappen richting een goede veiligheidsaanpak voor jouw organisatie. Aan de hand van theorie, voorbeelden en opdrachten leer je onder andere over nut en noodzaak van een RI&E, hoe je de risico's in jouw organisatie inventariseert en welke tools je hiervoor kunt gebruiken. Daarnaast leer je of je een RI&E zelf kunt opstellen of beter kunt uitbesteden aan een externe partij. Je gaat naar huis met tips die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Fysieke belasting

Ook de risico’s bij fysieke belasting horen thuis in de RI&E. Tillen en dragen, duwen en trekken, een ongunstige werkhouding en repeterende bewegingen: in het magazijn zijn er veel werkzaamheden die fysieke belasting opleveren. In de interactieve workshop 'Fysieke belasting: zo slaagt je aanpak!' op 21 juni helpen specialisten van vhp human performance en evofenedex je op weg bij het opstellen van een duurzame en succesvolle aanpak van deze vorm van belasting. Je leert hoe je het beperken van fysieke belasting structureel en blijvend onder de aandacht brengt én houdt in jouw organisatie. Dit doen we op basis van de volgende 3 pijlers: ‘succesvol veranderen’, ‘de basis op orde’ en ‘borging in de dagelijkse praktijk’. Ook deelt Rob Renirie, HR-manager bij metaalbewerkingsbedrijf Kepser, hoe Kepser de RI&E uitgevoerd heeft.

Beoordeling risico’s

Heb je een RI&E laten opstellen door een externe partner? Dan is het verstandig om deze RI&E, samen met collega’s, te beoordelen op volledigheid en correctheid. Op 23 juni kun je daarvoor de workshop ‘Zo beoordeel je de risico’s uit de RI&E’ bijwonen. Daarbij komen vragen aan de orde als: zijn alle risico's in kaart gebracht en juist beoordeeld? En net zo belangrijk: zijn alle collega’s zich bewust van de geïnventariseerde risico’s? In deze interactieve workshop neemt veiligheidsexpert Hans Stegeman van evofenedex je mee in een stappenplan om de risico’s uit onder andere de RI&E en het plan van aanpak op een juiste manier te bespreken met collega’s en te beoordelen. Aan de hand van voorbeelden en opdrachten ga je de discussie aan met vakgenoten en krijg je tips die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Lithiumbatterijen

Een ander gebied waarop een correcte en volledige RI&E cruciaal is, zijn gevaarlijke stoffen. Omdat dit jaar de langverwachte PGS 37 verschijnt, een richtlijn voor opslag van lithium-ionbatterijen, hebben wij fietsenfabrikant Stella gevraagd de workshop 'PGS-37: hoe ga je hiermee om?' op 23 juni te verzorgen over de opslag van lithiumbatterijen. SHEQ-manager Menno Wiltink vertelt hoe zijn bedrijf omgegaan is met de opslag van lithiumbatterijen in zijn nieuwe batterijen-dc.

Daarnaast neemt bedrijfsadviseur Pascal Smetsers van evofenedex je mee in de recent verschenen conceptversie van de PGS 37-2. Je krijgt de kans om jouw bedrijfssituatie te toetsen aan de PGS 37-2, om zo een eerste beeld te krijgen van de maatregelen waarmee je (mogelijk) te maken krijgt.

Meld je aan voor de RI&E-updates

In de Week van de RI&E helpen wij onze leden met praktische kennis, concrete voorbeelden, workshops, handige tools en bedrijfsspecifiek advies voor het opstellen, uitvoeren en naleven van de verplichting van een RI&E. Wil je hier niets van missen? Meld je aan voor de RI&E-updates en ontvang alle kennis als eerste in je mailbox. Je kunt ook contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Ledenservice via telefoonnummer 079 346 73 46 of [email protected].