skipToContentskipToFooter

Medewerkers actief betrekken is essentieel

29-08-2023 De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt op woensdag 27 september een landelijke inspectiedag in distributiecentra. In heel Nederland zullen distributiecentra en magazijnen onaangekondigd worden gecontroleerd op hun veiligheidsbeleid. Om leden hierop voor te bereiden, deelt evofenedex de komende weken verschillende tips over de belangrijkste thema’s van de inspectiedag. Deze week: de risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E.

Waar mensen werken, ontstaan risico’s en worden fouten gemaakt. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat het werk dat wordt verricht geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dat geldt niet alleen voor eigen personeel maar ook andere mensen die onder toezicht en gezag van de werkgever het werk verrichten, zoals zzp’ers en uitzendkrachten. De mogelijke risico’s die medewerkers lopen, zet je in een risico inventarisatie & evaluatie. Ook maak je een plan van aanpak met maatregelen om deze risico’s te verminderen of te voorkomen. 

Verplicht

De RI&E is verplicht voor bedrijven met personeel. Welke verplichtingen je als bedrijf hebt, hangt af van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst gelden bijvoorbeeld andere richtlijnen dan bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Welke wetten en plichten voor jouw organisatie gelden, lees je hier.

Medewerkers op de hoogte

Is het opstellen van een RI&E met plan van aanpak dan voldoende? Nee, dan ben je er nog niet. Om van het magazijn echt een gezonde en veilige werkplek te maken, moet er ook voldoende draagvlak zijn voor gezond en veilig werken. Dat betekent dat medewerkers op de hoogte moeten zijn van de inhoud van de RI&E en van geldende regels en maatregelen. Ook is het belangrijk dat medewerkers actief betrokken worden bij het arbobeleid door bijvoorbeeld dagelijkse toolboxmeetings en een heldere werkinstructie voor nieuwe medewerkers. Maar hoe doe je dat?

Whitepapers met adviezen en tips

Om je hiermee te helpen heeft evofenedex twee whitepapers gemaakt over het opstellen van de RI&E en het creëren van draagvlak voor gezond en veilig werken. De whitepapers staan vol met tips, adviezen, voorbeelden en praktijkoefeningen om gezond en veilig werken op een interactieve manier onder de aandacht te brengen bij je collega's. Vraag de whitepapers gratis aan. Neem ook een kijkje op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn, waarin tien hotspots in het magazijn zijn benoemd waar medewerkers de meeste veiligheidsrisico’s lopen.

Hulp nodig?

Leden die hulp nodig hebben met het opstellen of updaten de RI&E, kunnen gebruik maken van ons bedrijfsadvies. Een specialist van evofenedex komt dan langs om de RI&E op te stellen of te controleren en verbeterpunten te signaleren.