skipToContentskipToFooter

Pantar heeft een werkplek voor iedereen

Voor veel werkgevers is het nog lastig vorm te geven aan een divers en inclusief HR-beleid. Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan sociaal ontwikkelbedrijf Pantar. Dat helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, in de eigen onderneming of bij een ander bedrijf. Het draait daarbij om een goede begeleiding, van werknemer én werkgever.

8-12-2022 Op het evenement ‘Mens&Werk in Handel en Logistiek’ verzorgden zij samen een rondetafelsessie: Jeremy Buitenhuis (teammanager specialisten) en Tobias van Rijn (adviseur leren en ontwikkelen), beiden van werkbedrijf Pantar. Het rondetafelgesprek ging over de vraag: hoe kunnen wij toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt? “Ons ideaal is dat iedereen met een beperking een geschikte werkplek kan vinden. Maar helaas zijn we daar nog lang niet. Tot die tijd zijn er plekken zoals Pantar nodig waar mensen passend werk vinden of zich verder kunnen ontwikkelen om eventueel door te stromen naar regulier werk”, zegt Van Rijn.

Ook uit het ‘Arbeidsmarktonderzoek HRM-trends in de handel en logistiek 2022’, uitgevoerd door onder andere evofenedex, blijkt dat diversiteit en inclusie de afgelopen jaren niet hoog op de agenda staan bij veel bedrijven, aldus Yvonne van Waaij, bedrijfsadviseur human capital bij evofenedex. “Men komt er niet aan toe. Tijd, capaciteit en geld zijn de beperkende factoren hierin. Duidelijk is dat als er geen wetgeving of andere externe factoren een rol gaan spelen, er in de toekomst weinig gaat veranderen. De bedrijven komen blijkbaar op dit gebied niet vanzelf in beweging. Ondernemers hebben duidelijk hulp nodig om in te zien wat strategisch beleid gericht op diversiteit en inclusie ze kan opleveren.”

Buddy

Pantar is een sociaal ontwikkelbedrijf, in de regio Groot Amsterdam. “Met sociale ontwikkeling bedoelen we dat we werknemers helpen zich in hun werk te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord: met een opleiding om iets nieuws te leren, begeleiding om het werk makkelijker uit te kunnen voeren, of een buddy om bijvoorbeeld te leren met de tram te reizen”, legt Buitenhuis uit. Dit doet Pantar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen mensen zijn met een lichamelijke of psychische beperking, maar ook mensen die in de bijstand zitten en hulp nodig hebben om weer aan het werk te komen. Buitenhuis vervolgt: “Bijvoorbeeld een vrouw uit Syrië die als vluchteling naar Nederland is gekomen met haar kinderen en inmiddels statushouder is, de zorg voor haar kinderen heeft en niet de Nederlandse taal spreekt. Zo iemand helpen we dan aan passend werk op passende uren.”

Reguliere arbeidsmarkt

Dat werk kan bij de gemeente zijn, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst of afvalinzameling. Of in een van de eigen werkplekken van Pantar: een magazijn, een houtwerkplaats, een fietswerkplaats. Maar het kan ook bij een reguliere werkgever zijn. Pantar gaat dan een partnerschap met zo’n bedrijf aan waarbij het de werkgever ondersteunt en de werknemers in hun werk begeleidt. Die gaan bijvoorbeeld aan de slag als chauffeur, bezorger of orderpicker.

Van Rijn: “Maar de ene werkovereenkomst kan ook overgaan in de andere. Dan kan een medewerker eerst bij ons ontdekken wat voor soort werk bij hem past. We stippelen dan een route uit naar passend werk. Na de ontwikkelbaan bij Pantar kan hij dan bijvoorbeeld uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.”

Veiligheid

Buitenhuis benoemt de uitgangspunten die Pantar hanteert: “In de eerste plaats: iedereen heeft recht op werk. In de tweede plaats: begeleiding daarbij is van grote invloed op het succes van dat werk.” Daarom heeft iedere medewerker een coach die hem begeleidt tijdens zijn loopbaan bij Pantar en bijstuurt waar nodig. Daarnaast is er een werkbegeleider die zorgt voor de aansturing op de vloer en de ontwikkeling van vakvaardigheden.

Volgens Buitenhuis leert Iedereen op een andere manier. “Sommigen – met name wat hoger opgeleiden – leren (ook) door veel te lezen, maar de meesten leren door te doen. Langs die lijnen laten wij mensen groeien door competenties, gedrag en vakvaardigheden aan te leren. Degenen die het aankunnen, kunnen bijvoorbeeld een mbo-opleiding volgen. Anderen vinden het heerlijk om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan als magazijnmedewerker of chauffeur. Zo sluiten we in onze begeleiding aan bij wat iemand wil en kan. Je leert het beste als er een goede balans is tussen veiligheid en uitdaging.”

Harder werken

Tegenwoordig wordt veel gesproken over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, vervolgt Buitenhuis. Ook de overheid stimuleert dat zoveel mogelijk. “Veel mensen denken dan aan huidskleur en seksuele geaardheid, maar het is eigenlijk veel breder: dat iedereen welkom kan zijn in een werkomgeving. Maar niet iedere werkgever weet hoe je dat vormgeeft. Door met ons samen te werken, krijgen werkgevers de middelen in handen om dat goed te kunnen doen.”

Van Rijn vult aan: “En het interessante is: werkgevers die we op die manier begeleiden, zien dat de werknemers harder voor ze gaan werken. Dus het is aan alle kanten nuttig. En mocht het even niet zo lekker gaan, dan weten werknemers hoe en waar ze dat kunnen bespreken. Daartoe worden ze ook gestimuleerd. En onze werkbegeleiders zijn erop getraind dergelijke signalen te herkennen.”

Van Waaij benoemt nog een paar andere voordelen van een goed diversiteits- en inclusiviteitsbeleid: “Als werkgever word je aantrekkelijker voor een grotere groep mensen. Je vergroot namelijk de herkenbaarheid van je organisatie voor verschillende groepen in de samenleving en kunt beter op hen aansluiten. Daarnaast zijn bedrijven met een divers en inclusief beleid vaak vernieuwender en creatiever, omdat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben. Daarmee kunnen ze zowel het bedrijf als zichzelf verder ontwikkelen.”

Samenwerken

Beide heren adviseren werkgevers en teamleiders altijd goed te kijken naar de individuele werknemer: wat heeft die nodig in zijn ontwikkeling om zijn potentie optimaal te benutten? “Als daarvoor de tijd en/of de capaciteit ontbreekt, overweeg dan hierin de samenwerken met ons of een ander sociaal ontwikkelbedrijf te zoeken. Die zitten overal in het land. Ook als je vacatures hebt die moeilijk in te vullen zijn, kunnen wij hierin begeleiden. Er zijn nog heel veel kansen te benutten.”

Van Waaij beaamt dit: “Ga aan de slag en laat je helpen. Werkgevers met vragen over werk en (strategisch) HR-beleid kunnen bij evofenedex of bij de overheid terecht. Maak daar vooral gebruik van.”

Op zoek naar advies?

Ondernemers die vragen hebben over inclusief ondernemen, kunnen terecht bij een van de werkgeverservicepunten (WSP’s) in Nederland. Het WSP is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en sociale werkvoorzieningen in een bepaalde arbeidsmarktregio, zie www.werkgeversservicepunten.nl.

Meer informatie? Download het onderzoeksrapport 'Arbeidsmarktonderzoek HRM-trends in de handel en logistiek 2022'.