skipToContentskipToFooter

Op donderdag 6 juni zijn de Europese verkiezingen

03-04-2024 De Europese verkiezingen staan voor de deur. Op donderdag 6 juni mag Nederland naar de stembus. Hoewel de media-aandacht minder is dan bij nationale verkiezingen, zijn de gevolgen voor handel en logistiek zeker niet te onderschatten. Een aanzienlijk deel van de wetgeving wordt tegenwoordig voorbereid in Brussel. 

In aanloop naar de verkiezingen hebben wij onze aandachtspunten opgesteld waarin we de toekomstige Europarlementariërs meegeven welke thema’s de komende periode van belang zijn voor handels- en productiebedrijven.

Europa staat voor grote uitdagingen

Europa staat voor uitdagingen, met lessen geleerd uit de coronacrisis en een opmerkelijke toename van crisissituaties. De huidige wereldwijde brandhaarden hebben ook impact op handel en logistiek. De coronatijd benadrukte de tekorten aan vitale producten in Europa. De komende jaren zal Europa bedrijven begeleiden in de overgang van handel naar regionale productie, met een focus op 'near-shoring' en 'friendshoring'. Dit geldt ook voor de eigen productie van militaire goederen. Een trend van de afgelopen jaren was gericht op brede welvaart, die mogelijk in de komende jaren iets zal afzwakken. Wetgeving over due diligence, ontbossing, CBAM en dwangarbeid bevindt zich nog in een beginfase, waarvan de gevolgen de komende jaren duidelijk zullen worden. Ook staan we voor de grootste innovatie in douanewetgeving in decennia.

Infrastructuur in Europa vraagt om aandacht, of het nu gaat om het oplossen van knelpunten in fysieke infrastructuur of maatregelen voor meer betrouwbaarheid. Investeringen zijn essentieel, gericht op efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Bundeling van ladingstromen en betere samenwerking in logistieke ketens zijn onmisbaar. Digitalisering speelt een cruciale rol, waarbij Europa een belangrijke bijdrage levert. In de komende jaren treedt eFTI in werking, waardoor informatie digitaal met lidstaten kan worden gedeeld. Dit vermindert papiergebruik en inefficiënties in de keten. Bedrijven, met name het MKB, moeten zich voorbereiden op een digitale toekomst.

Hoe werkt de politiek in Brussel

Tussen 6 en 9 juni worden in heel Europa nieuwe leden gekozen voor het Europees Parlement, gevolgd door de benoeming van nieuwe Commissarissen, voorgedragen door de Lidstaten. Wetgeving wordt voorgesteld door de Europese Commissie en moet vervolgens worden goedgekeurd door lidstaten en het Europees Parlement, waarbij wijzigingen mogelijk zijn. Het is daarom een cruciaal moment voor evofenedex om onze toekomstverwachtingen vast te leggen in een 'aanbod'. Bij evofenedex en haar Brusselse organisatie ESC streven we ernaar om niet alleen met een verlanglijstje te komen, maar om actief mee te denken.

Kortom, er zijn genoeg redenen voor evofenedex om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in Brussel. We hebben onze standpunten in een digitale brochure samengevat, deze kun je hieronder downloaden.

Kijk voor een compleet overzicht van al onze activiteiten op onze verkiezingenpagina.