skipToContentskipToFooter

Handel is geen sinecure

16-09-2022 Exporterende en importerende bedrijven hebben iedere dag te maken met nieuwe uitdagingen. Deze boodschap bracht directeur Bart Jan Koopman van evofenedex over aan de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek over de beleidsnota voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking.

Elke twee maanden brengt evofenedex de Monitor Internationale Handel en Logistiek uit. Daardoor zien we dat bedrijven worstelen met grip krijgen op de uitdagingen die in internationale handel zijn ontstaan door jaren van opeenvolgende crises.

Aanbevelingen aan Tweede Kamer

De beleidsnota voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking biedt daarvoor een goede basis. Het is belangrijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn beleid oog houdt voor de ontwikkelingen in de internationale handel en zo goed mogelijk faciliteert ten aanzien van de uitdagingen die internationaal opererende bedrijven op zich af zien komen. Dit zal de handelspositie van Nederland versterken en het toewerken naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vergemakkelijken. evofenedex deed de volgende aanbevelingen aan de Tweede Kamerleden:

  • Strategisch grondstoffenbeleid is belangrijk. Het afbouwen van de afhankelijkheid van Rusland en China is lastig en staat niet los van de relatie van de Europese Unie met de Verenigde Staten. ‘Open strategische autonomie’ is een uitdaging met het oog op het functioneren van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het risico op het afsnijden van logistieke ketens en energie- en grondstoffenvoorraden.
  • De economische weerbaarheid van bedrijven moet worden bevorderd en ondernemers moeten worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Juist door handelsverdragen kunnen we zorgen voor meer gelijke productstandaarden, duurzaamheidscriteria en brede welvaart.
  • Met het oog op de nieuwe Europese wetgeving 'Carbon Border Adjustment Mechanism of Forced Labour Ban' is het van belang dat die niet leidt tot extra fysieke controles aan de Nederlandse grens. Ongeveer een derde van alle goederen die in de EU aankomen, komt via Rotterdam of Schiphol binnen. Extra fysieke controles zouden voor flink meer vertragingen zorgen.
  • Handelsinstrumenten kunnen nog sterker bijdragen aan het realiseren van duurzaamheid, ook door digitalisering te bevorderen.
  • Belangrijkste aandachtspunt bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat er een gelijk speelveld voor Europese bedrijven moet zijn. De OESO-richtlijnen vormen hiervoor een goede leidraad. Ketens en sectoren moeten investeren in het delen van kennis en het opbouwen van capaciteit om dat gelijke speelveld te realiseren.