skipToContentskipToFooter

De Week van de RI&E: doe er wat mee

25-05-2022 Het Steunpunt RI&E organiseert van 20 tot en met 24 juni 2022 de landelijke Week van de RI&E. In deze week bundelen diverse organisaties hun krachten om de risico-inventarisatie en -evaluatie onder de aandacht te brengen bij ondernemers. evofenedex ondersteunt dit initiatief en organiseert in deze week diverse activiteiten om bedrijven te helpen bij het opstellen, uitvoeren en borgen van gezond en veilig werken.

Ondanks diverse initiatieven vanuit de overheid en het bedrijfsleven, zoals de Code Gezond en Veilig Magazijn, daalt het aantal arbeidsongevallen in Nederlandse distributiecentra en magazijnen nauwelijks. Hier moet verandering in komen, vindt ook Sander Nieuwenhuizen, senior manager bij evofenedex. “Mede vanuit onze rol als initiatiefnemer van de Code Gezond en Veilig Magazijn, weten we dat een goed veiligheidsbeleid begint met de bewustwording van de risico’s op de werkvloer en opname daarvan in de RI&E.”


Verplichting

Elke werkgever met personeel heeft de verplichting een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Toch heeft ruim de helft van de bedrijven geen volledige RI&E of ontbreekt een actueel plan van aanpak. En als bedrijven wel een RI&E hebben opgesteld, verdwijnt deze nog in te veel gevallen in de bureaulade. Zodra bijvoorbeeld een certificeringsinstelling of de Arbeidsinspectie langskomt, wordt de RI&E onder het stof vandaan gevist en getoond.

“Doodzonde”, aldus bedrijfsadviseur en hoger veiligheidskundige Hans Stegeman, die vanuit zijn functie dagelijks leden helpt op het gebied van gezond en veilig werken. “Juist een RI&E kan hét startpunt zijn om het veiligheidsbewustzijn in een bedrijf te vergroten. Dat begint direct na aflevering van de uitkomsten van de inventarisatie.”

Draagvlak

Een RI&E heeft namelijk pas echt zin heeft als zij gedragen wordt in de gehele organisatie. Daarom is het belangrijk de medewerkers op de werkvloer hierbij te betrekken en hen op te leiden in veilig en gezond werken. Hans legt uit hoe je dit in de praktijk kunt brengen: “Je kunt een team samenstellen waarin medewerkers van alle afdelingen zit. Samen loop je de RI&E en het plan van aanpak (PVA) door en beoordeel je de risico’s met een zogenoemde risicomatrix. Aan de hand van die matrix beoordeel je de risico’s met de kleuren groen, oranje of rood. Het bekende stoplichtmodel, waarbij rood staat voor een onaanvaardbaar risico waarop je direct actie moet ondernemen, en oranje voor het bedenken van een oplossing op (korte) termijn. Daaraan kun je een verbeterplan hangen. Maar kijk ook eens naar de (groene) acceptabele risico’s, die dus niet in het PVA staan. Ben je het daarmee eens? En tot slot: zijn alle risico's daadwerkelijk opgenomen in de RI&E? Als je regelmatig op de werkvloer te vinden bent, weet je wellicht nog wat risico's te identificeren die niet in de vooropgestelde RI&E staan. ”

Voordelen

Stegeman weet vanuit zijn ervaring dat bedrijven die actief aan de slag gaan met de RI&E, een betere veiligheidscultuur hebben. “Medewerkers weten beter waar de risico’s liggen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat zorgt allereerst voor minder ongevallen en een veiligere werkomgeving. Bovendien hebben minder ongevallen en een veiligere werkomgeving een positieve invloed op de medewerkerstevredenheid, efficiency en bedrijfscontinuïteit. Nog los van het persoonlijke leed bij een ongeval. Kortom, zie de RI&E niet als een verplicht nummer, maar als een tool om je bedrijf veiliger te maken.”

Programma (updates volgen)


Maandag

  • Wat is een RI&E en waarom is deze zo belangrijk?
  • Verhalen uit de praktijk

Dinsdag

  • Workshop Fysieke belasting: zo slaagt je aanpak! (+ praktijkverhaal
  • Workshop RI&E: de basis voor een succesvolle veiligheidsaanpak

Woensdag

  • Wat weet jij van gezond en veilig werken? Doe de quiz en versla je collega's!

Donderdag

  • Workshop RI&E: hoe beoordeel ik de risico's uit de RI&E en creëer ik draagvlak?
  • Workshop PGS-37: nieuwe richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen in het magazijn (+ praktijkverhaal)

Vrijdag

  • Antwoord op veelgestelde vragen over de RI&E


Meld je aan voor de RI&E-updates

In de Week van de RI&E helpen wij onze leden met praktische kennis, concrete voorbeelden, workshops, handige tools en met bedrijfsspecifiek advies voor het opstellen, uitvoeren en naleven van de RI&E. Wil je hier niets van missen? Meld je aan voor de RI&E-updates en ontvang alle kennis als eerste in je mailbox. Je kunt ook contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Ledenservice via 079 3467 346 of [email protected].