skipToContentskipToFooter

Vrijhandelsverdrag in Nederland al geratificeerd

25-03-2024 De Franse senaat heeft donderdag 21 maart CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, weggestemd. Dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn door de grootschalige protesten van Franse boeren die bang zijn voor oneerlijke concurrentie. Omdat CETA nog niet formeel in werking is getreden, is het de vraag of het akkoord nog toekomst heeft.

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Het verdrag is ondertekend in 2016, maar nog niet formeel in werking getreden. Wel worden grote delen ervan sinds 2017 voorlopig toegepast. Zo zijn van beide kanten bijna alle handelstarieven opgeheven. CETA is niet alleen bedoeld om de wederzijdse handel te bevorderen en werkgelegenheid te creëren, maar omvat ook afspraken over intellectueel eigendom en investeringen. In 2018 werd een vermelding toegevoegd dat beide partijen de verplichtingen van het Klimaatakkoord van Parijs zullen nakomen.

De Nederlandse Eerste Kamer stemde in 2022 juist vóór CETA. Het verdrag kan pas volledig in werking treden als dit is goedgekeurd door alle lidstaten van de Europese Unie. Naast Frankrijk, moet dit nog gebeuren door België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen en Slovenië.

Aandacht voor duurzame ontwikkeling

evofenedex is altijd voorstander geweest van CETA en heeft hiervoor ook draagvlak gevraagd in de Tweede Kamer. Het vrijhandelsakkoord staat symbool voor moderne handelsverdragen, waarin ook aandacht is voor duurzame ontwikkeling. Dergelijke verdragen tussen de Europese Unie en andere landen zijn een must voor eerlijke internationale handel, een gelijk speelveld en geopolitieke stabiliteit. Deze verdragen moeten breder zijn dan het regelen van handel tussen landen en dus ook aspecten rondom brede welvaart, milieu en arbeidsomstandigheden omvatten. Zo versterken we onze exportpositie in de wereld en ontstaat een positief klimaat voor ondernemen in Nederland.