skipToContentskipToFooter

China meestbezochte bestemming, gevolgd door India en Vietnam

24-04-2024 Van alle deelnemers aan Nederlandse handelsmissies in de periode 2008-2022 was gemiddeld twee derde een zelfstandig midden- of kleinbedrijf. Dit aandeel is door de jaren heen gegroeid van 63 procent in 2010 naar 75 procent in 2022. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Handelsmissies vergroten de kans van deelnemende bedrijven om te gaan handelen met of investeren in het land dat wordt bezocht. Bedrijven die na een economische missie onder leiding van een bewindspersoon gaan handeldrijven, blijven net zo lang actief op de buitenlandse markt als niet-ondersteunde bedrijven, wat aantoont dat het instrument een blijvend effect heeft.

Uit het nieuwe onderzoek van het CBS blijkt ook dat handelsmissies niet alleen voor grote bedrijven nuttig zijn. Doordat zelfstandige mkb’ers gemiddeld een grotere kans hebben om binnen twee jaar na een missie te beginnen met handelen dan grootbedrijven - 8,9 procent tegenover 6,2 procent - hebben mkb’ers zelfs het meeste te winnen bij deelname aan een handelsmissie. Dit is logisch, gezien het doel van handelsmissies, namelijk informatie inwinnen over mogelijke leveranciers, afzetmarkten of lokale regelgeving. Voor bedrijven met de grootste informatieachterstand is doorgaans de meeste winst te behalen, zo blijkt uit dit en vergelijkbaar academisch onderzoek.

Net zo succesvol

Handelsmissies kunnen bedrijven helpen om contacten te leggen en nieuwe buitenlandse markten te verkennen en te betreden. In de periode 2008-2022 hebben ruim 4000 verschillende Nederlandse bedrijven minimaal een keer deelgenomen aan 192 verschillende handelsmissies onder leiding van een minister of staatssecretaris. Zo bezochten 45 vertegenwoordigers van 28 Nederlandse bedrijven in het najaar van 2023 samen met premier Mark Rutte Maleisië en Vietnam. Ook evofenedex ging mee op deze missie.

Missiedeelname verhoogt de kans dat bedrijven gaan handelen met het bestemmingsland met ruim 7 procent en de kans dat zij er gaan investeren met 2 procent. Na deze ondersteuning zijn deze nieuwe handelaren vervolgens net zo succesvol als onafhankelijke starters. Startende investeerders die na een handelsmissie gingen investeren, blijven zelfs significant langer actief in het bezochte land dan bedrijven die zijn gaan investeren zonder die markt eerst bezocht te hebben middels een handelsmissie.

Behoefte aan informatie over BRICS-landen

In de onderzochte periode zijn 63 verschillende landen bezocht. Met twaalf handelsmissies en in totaal 656 deelnemers was China daarbij de meestbezochte bestemming, gevolgd door India en Vietnam. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (de BRICS-landen) staan allemaal hoog in deze lijst. Van alle bezochte landen was de kans op een handelsrelatie na een handelsmissie aan een BRICS-land het grootst, namelijk 15,4 procent.

Het feit dat vooral missies in BRICS-landen een hoge kans van slagen hebben, kan opnieuw verklaard worden uit de behoefte aan informatie. In landen waar het al makkelijk zakendoen is, bijvoorbeeld in OESO-landen, is de bijdrage van een handelsmissie beperkter. Handelsmissies naar overige ontwikkelingslanden blijken geen significant effect te hebben op de kans dat deelnemende bedrijven er gaan ondernemen.