skipToContentskipToFooter

Positieve impuls voor Euro-Aziatische vervoers- en handelsketens

03-11-2022 IRU en de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) hebben gesprekken op hoog niveau gevoerd om hun samenwerking te verdiepen en om de handelsfacilitering in China en omringende landen te bevorderen.

IRU-secretaris-generaal Umberto de Pretto en CCPIT-voorzitter Ren Hongbin voerden de gesprekken over het stimuleren van wegvervoer en handel tussen Oost en West. Dit laatste is belangrijk voor de Euro-Aziatische vervoers- en handelsketens. De 2 organisaties zullen hun samenwerking versterken en die tussen relevante actoren uit de publieke en private sector langs routes tussen China en Europa. Hierbij gaat het onder meer om de corridors uit het Chinese Belt and Road Initiative.

IRU wil samen met CCPIT de efficiëntie van het wegvervoer verbeteren. Dit gaan ze nu doen door relevante informatie en ervaringen vooral gericht op grenspassages en douaneformaliteiten met elkaar te delen.

Verbetering van veerkracht van toeleveringsketens

De 2 organisaties ondertekenden in juli 2017 een memorandum van overeenstemming over faciliteren van handel. Beide partijen verlengen nu deze overeenkomst. Handelsbetrekkingen krijgen met het stimuleren van weg- en multimodaal vervoer een positieve impuls. Dit verbetert de veerkracht van de toeleveringsketens in een tijd van sterk toegenomen verstoringen in productie en transport.

Over CCPIT en IRU

CCPIT, opgericht in 1952, is het nationale bureau voor de promotie van buitenlandse handel en investeringen in China.

IRU, opgericht in 1948, is de wereldwijde wegtransportorganisatie en stimuleert de duurzame mobiliteit van mensen en goederen over de hele wereld.