skipToContentskipToFooter

KBN en evofenedex continu in gesprek met Rijkswaterstaat

08-03-2023 Het Julianakanaal tussen Obbicht en Berg is nog tot maandag 20 maart gestremd voor het scheepvaartverkeer. Aanvankelijk zou de stremming duren tot en met vrijdag 3 maart, en later tot en met maandag 6 maart. Door vertraging bij werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het echter niet het kanaal te openen, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Omvaren via het Albertkanaal (België) is voor schippers nu de enige mogelijkheid om het zuidelijke deel van de Maas te bereiken. De langdurige stremming heeft substantiële financiële gevolgen voor de binnenvaart en voor alle activiteiten die met deze vorm van vervoer verbonden zijn.

Niet van overtuigd

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en evofenedex zijn niet gelukkig met de stremming van het Julianakanaal en zitten er dan ook bovenop. De verenigingen zijn hiervoor continu in gesprek met Rijkswaterstaat. KBN zegt maar al te goed te begrijpen dat het garanderen van een veilige doorvaart noodzakelijk is. “Dat staat buiten kijf. Maar wij zijn er tot op heden niet van overtuigd dat het (eerder) hervatten van de scheepvaart geweld zou doen aan de veiligheid.”

Op maandag 13 maart heeft KBN een gesprek met de directie van Rijkswaterstaat. Ervan uitgaande dat Rijkswaterstaat dan meer zal vertellen over de gemaakte keuzes, hopen KBN en evofenedex dat de vaarweg snel weer vrijgegeven wordt om de achterliggende industrie en economie te kunnen voorzien van grondstoffen, halffabricaten, componenten en goederen.

Verruimen voor tweebaksduwvaart

Rijkswaterstaat is momenteel bezig met het verruimen van het Julianakanaal tussen Obbicht en Berg, door deze verruiming wordt dit deel van de drukke Maasroute geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart. Dit betreft schepen die 190 meter lang en 11,5 meter breed zijn met een diepgang van 3,5 meter. Onlangs heeft Deltares voor Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd, waarna werd medegedeeld dat de stremming nogmaals met 2 weken moest worden verlengd.