skipToContentskipToFooter

Minister roept ondernemers op om mee te helpen

Leestijd: 2 minuten

25-07-2022 Het kabinet wil de arbeidsmarkttekorten aanpakken. Door middel van 6 acties wil het de vraag op de arbeidsmarkt verminderen, het aanbod vergroten en de match tussen vraag en aanbod verbeteren.

Dat staat in de brief die minister Van Gennip (SZW) onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin geeft ze nadere uitleg over de kabinetsplannen. De brief is medeondertekend door de ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (EZK), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Wat kunnen werkgevers doen

Het kabinet wil zich richten op de volgende 6 acties: het stimuleren van technologie- en procesinnovatie, vergroten van arbeidsaanbod, verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, stimuleren van meer uren werken, inzetten op leven lang ontwikkelen en skills, en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Van Gennip doet in de brief ook een oproep aan werkgevers: “Richt het werk anders in, herzie je wervingsaanpak, innoveer taken, verbeter arbeidsvoorwaarden, ga het gesprek aan met deeltijdwerknemers, werk onderling meer samen. Zo beïnvloed je direct de vraagkant van de arbeidsmarkt. Knip functies op in taken, dan krijgen deeltijdkandidaten een kans en bied je mogelijkheden aan mensen die nog aan de kant staan.”

De minister vindt ook dat werkgevers stappen moeten zetten op het gebied van technologische vernieuwing, procesinnovatie en het verminderen van interne procedures en administratieve druk. De arbeidsmarkt is krap en dat blijft zo, is de boodschap.

Aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden

Op korte termijn spelen loonsverhogingen een belangrijke rol om werknemers aan te trekken en te behouden. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheden om ouderschapsverlof op te nemen en flexibel werken (thuiswerken), kunnen helpen om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Een gesprek aangaan met eigen deeltijdmedewerkers kan ook helpen. Het kabinet daagt werkgevers ook uit om vacatures te baseren op vaardigheden (skills) in plaats van werkervaring of opleidingsniveau.

Meer samenwerken

Verder moeten werkgevers in kraptesectoren meer samenwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld combinatiebanen aanbieden, waarbij ze 2 of meer functies voor een medewerker combineren. Medewerkers met een klein contract kunnen zo meer uren werken en krijgen meer zekerheid, afwisseling en doorgroeimogelijkheden.

Bij grote pieken en dalen in een personeelsbezetting kan gedeeld werkgeverschap uitkomst bieden. Dit kan in verschillende vormen, zoals kleinere (deeltijd)taken clusteren, waardoor werkenden tegelijkertijd bij verschillende werkgevers aan de slag zijn. Ook collegiale in- en uitleen kan helpen bij het opvangen van elkaars pieken en dalen in werk.

Technologische innovaties

Arbeidsbesparende technologieën, zoals robotisering en andere vormen van procesinnovatie, krijgen in de kabinetsplannen extra aandacht. Zo kun je met behulp van kunstmatige intelligentie en visualisaties veel arbeidsuren besparen in bijvoorbeeld de bouw en infrastructuur. Daarnaast kijkt het kabinet naar zijn eigen rol op dit gebied.

Kennisloket strategisch HR-beleid

Van Gennip wil ook meer ondersteuning op HR-gebied voor mkb-ondernemers. Ze wil een toegankelijkere en heldere arbeidsmarktinfrastructuur, met bijbehorende dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. Wat evofenedex betreft is dit plan essentieel om strategischer om te gaan met de inzet en ontwikkeling van personeel.

Werkgeversservicepunt arbeidsmigratie 

Er komt een werkgeversservicepunt dat werkgevers bij de zoektocht naar personeel buiten de EU gaat helpen. Deze hulp zal bestaan uit voorlichting en advies bij het indienen van een aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning (TWV). Daarmee wordt de kans vergroot dat die wordt toegekend. In de kabinetsplannen is geen voorstel opgenomen om de komst van buitenlandse vakkrachten te vergemakkelijken of te stimuleren. De huidige voorwaarden voor een TWV blijven (vooralsnog) onveranderd.

Subsidieregeling kansrijke beroepen

De bestaande (coronagerelateerde) subsidieregeling voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek wordt verbeterd en dit jaar opnieuw opengesteld. Met deze regeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen als ze een medewerker aannemen voor een krapteberoep. Het doel hiervan is de mobiliteit tussen sectoren en de bijbehorende omscholing te stimuleren. Dit om ervoor te zorgen dat mensen de overstap maken naar krapteberoepen.