skipToContentskipToFooter

Subsidieregeling praktijkleren is ook komende 4 jaar beschikbaar

14-08-2023 Leerbedrijven die gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren kunnen de komende 4 jaar rekenen op de continuïteit van deze financiële tegemoetkoming. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft laten weten hiervoor extra middelen te reserveren in de eerste suppletoire begroting 2023. Het betreft in 2023 een bedrag van 15 miljoen euro, en tussen 2023 tot en met 2027 gaat het om 60 miljoen euro.

Veel bedrijven zetten hun deuren wagenwijd open voor bbl-studenten. Vanwege de huidige structurele personeelskrapte is dat slim. Een bbl-leerling gaat 4 dagen per week bij het leerbedrijf aan de slag en gaat 1 dag (doorbetaald) naar school. Dat heeft voor zowel de student als het bedrijf meerdere voordelen. De leerling hoeft minder vaak naar school, leert het beroep in de praktijk en krijgt professionele begeleiding. Hij of zij krijgt er goed voor betaald, de studiekosten worden vergoed en er worden ook andere vaardigheden aangeleerd op de werkvloer.

Snel inzetbaar

Voor het leerbedrijf is het een manier om al vroeg in contact te komen met een potentiële werknemer en te zien wat deze in zijn mars heeft. De leerling is vrij snel inzetbaar en de kosten van de opleiding (niet het loon) kunnen van de transitievergoeding worden afgehaald. Bovendien is de wettelijke ketenregeling niet van toepassing op de leerarbeidsovereenkomst. De studenten mogen namelijk eerst hun opleiding afmaken zonder dat de werkgever verplicht is deze medewerkers in vaste dienst te nemen. Daarbovenop komt de subsidie die beschikbaar is als tegemoetkoming in de kosten van de begeleidingsuren.

Alle mbo-opleidingen

De subsidieregeling geldt voor alle mbo-opleidingen (bbl, derde leerweg, maatwerk- en incompany). Daarnaast is de regeling ook van toepassing op hbo associate degrees en op hbo bachelor- en masteropleidingen in de vakgebieden techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal bbl-studenten, wordt achteraf aangevraagd en komt neer op ongeveer 2700 euro per leerling. Aanvragen kunnen worden ingediend op de website van RVO