skipToContentskipToFooter

Gestandaardiseerd werken zorgt voor rust

20-06-2023 Tweede Kamerlid Mark Strolenberg (VVD) bracht onlangs, op uitnodiging van evofenedex, een werkbezoek aan Scania Production in Meppel. Het thema gezond en veilig werken bij een internationaal opererend bedrijf stond centraal tijdens dat bezoek. Binnen het bedrijf heerst een veiligheidscultuur en er is aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkvloer voor iedereen.

Scania Production maakt onderdeel uit van een productieketen die per dag 350 gloednieuwe vrachtwagentrekkers aflevert. Het internationale bedrijf in Meppel biedt werkgelegenheid aan ongeveer 700 medewerkers, en maakt deel uit van het wereldwijde concern dat 57000 werknemers telt. Tijdens de rondleiding wordt duidelijk dat Scania Production het veilig en gezond werken bovenaan de prioriteitenlijst heeft staan. De Zweedse methode van gestandaardiseerd werken zorgt voor veel rust en aandacht voor het werk bij de werknemers.

Continue verbetering

De kernwaarden van het bedrijf, die de basis vormen van het veiligheidsbeleid, zorgen ervoor dat er sprake is van een open cultuur, waarin ruimte is voor continue verbetering. Dat geldt ook voor de onderlinge samenwerking; de medewerkers worden gestimuleerd feedback te geven om samen beter te worden. Het goede voorbeeld geven vanuit het management is daarnaast cruciaal. Zo is veilig werken in elk overleg opgenomen en worden persoonlijke beschermingsmiddelen zichtbaar gedragen. Daarnaast zorgt het strikte veiligheidsbeleid voor een tijdige signalering van incidenten en dat er vervolgens adequaat gehandeld wordt.

Personeelstekorten

Bij Scania Production wordt er gewerkt in ploegendiensten waardoor het 5 dagen per week volcontinu kan produceren. Het bedrijf heeft, net als veel handels- en productiebedrijven, te maken met personeelstekorten. Het kloppend krijgen van de roosters is daardoor een extra uitdaging. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in technologieën, waaronder robots en co-bots (robots die met mensen samenwerken) om repeterende handelingen of fysiek zware processen uit handen te nemen. Zo worden de truckonderdelen volledig automatisch met lak bespoten door robots, en monteren cobots kleine onderdelen op hoge snelheid. Dit levert in de planning weer capaciteit op voor andere werkzaamheden waardoor het werk voor het personeel gevarieerd en uitdagend blijft. 

Binden en boeien

Het bedrijf voert een HR-beleid dat gericht is op goed werkgeverschap en het binden en boeien van het personeel. De flexibele schil van 20 procent is ingericht samen met een vaste uitzendpartner. Dat is een bewuste keuze om zo wisselingen in de orderaantallen zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Wie goed bevalt krijgt vrijwel meteen een vaste aanstelling. Tijdens de coronapandemie is ervoor gekozen om iedereen te behouden en het loon door te betalen ondanks stilstand van de fabriek. Dit heeft de loyaliteit onder de medewerkers verhoogd, en heeft ervoor gezorgd dat er geen gemopper is op het moment dat er een keer extra inzet wordt verwacht.  

Toekomst van werk

Tijdens het werkbezoek geeft gastheer en directeur Erik de Gilde een inkijkje in hoe het bedrijf zich voorbereidt op de toekomst. Mede door de inzet van technologie verandert het werk. Zo kunnen taken verdwijnen en komen er nieuwe bij. Met Tweede Kamerlid Strolenberg bespreken we de toekomstplannen van het kabinet voor gezond en veilig werken. Op termijn zal blijken welke adviezen uit het SER-rapport Arbovisie 2040 deel 1 en deel 2 het kabinet overneemt, en welke maatregelen worden omgezet in wetgeving en beleid.

Beter samenspel

Omdat de ongevallencijfers in Nederland al jaren niet dalen, is er een nieuwe aanpak nodig die anticipeert op de ontwikkelingen van werk richting de toekomst; met daarbij een beter samenspel tussen werknemers, werkgevers en de overheid. Wat evofenedex betreft speelt de samenwerking met het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers daarbij een grotere rol. Wat er precies in de plannen van de minister komt te staan, wordt na de zomer bekendgemaakt; evofenedex volgt de ontwikkelingen op de voet.