skipToContentskipToFooter

Binnenvaart is belangrijk voor goederenvervoer en blijft dat bij voorkeur ook

05-12-2022 “De binnenvaart heeft goud in handen”, zo staat te lezen in de toekomstvisie die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. evofenedex ziet dit ook zo. Maar om dat goud te verzilveren en de maatschappelijke potentie ervan waar te kunnen maken, zullen zowel de sector en de relevante ketenpartijen als de overheid hier gezamenlijk hard aan moeten trekken.

Om de toekomst van de binnenvaart veilig te stellen moeten de betrokken partijen zaken in het hier en nu gezamenlijk aanpakken met hun blik op de toekomst. Want binnenvaart is belangrijk voor goederenvervoer en blijft dat bij voorkeur ook. Precies op dat toekomstperspectief en die integrale blik heeft evofenedex minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tijdens de voorbereiding op deze visie geattendeerd. Want alleen door de binnenvaart als integraal onderdeel van een bredere keten te zien, kan een sterke toekomst realiteit worden. Ook kan er dan een logische connectie gemaakt worden met handels- en productiebedrijven (verladers), voor wie de keuze voor binnenvaart zo aantrekkelijk blijft.

Wisselende waterstanden

De ‘Toekomstvisie voor de binnenvaart’ van het ministerie van IenW schetst op heldere wijze ook de context waarbinnen we samen verder werken aan het verduurzamen en versterken van de binnenvaart. Van de klimaatuitdagingen tot aan de praktische kwaliteit en de staat van onderhoud van de vaarwegen. Dit vraagt helderheid rond het emissielabel, het wegnemen van obstakels en belemmeringen, en een prioritering daar waar het gaat om het onderhoud van de vaarwegen, zeker met de te verwachten wisselende waterstanden.

Samen doorpakken

Handels- en productiebedrijven hebben daar ook een rol in; met proportionaliteit, volgordelijkheid en een programmatische insteek als basis. De eerste stappen richting een actieprogramma zijn gezet; laten we nu samen doorpakken voor de uitwerking en uitvoer van deze plannen. Want pas dan maken we binnenvaart aantrekkelijk voor nu en voor straks.