skipToContentskipToFooter

Wijziging subsidieregeling zero-emissiebestelauto en eenduidig ontheffingenbeleid

17-12-2021 Er komt in 2022 meer subsidie voor kleine ondernemers die een zero-emissiebestelauto willen aanschaffen. Ook heeft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen dat gemeenten eenduidig en gelijk omgaan met de ontheffing op basis van de hardheidsclausule bij de inrichting van zero-emissiezones. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Dat maakte de staatssecretaris bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Kleine onderneming krijgt meer subsidie

Op basis van de Europese staatsteunregels mag de financiële steun aan grote bedrijven maximaal 40%, aan middelgrote bedrijven maximaal 50% en aan kleine bedrijven maximaal 60% van de meerkosten zijn. Onder kleine bedrijven wordt verstaan: bedrijven met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Dit is ook de groep bedrijven die het hardst een steuntje in de rug nodig heeft. Door maximaal gebruik te maken van de Europese staatssteunkaders kan voor de deze groep ondernemers het subsidiepercentage worden verhoogd van 10 naar 12 procent. Dat betekent dat bij de aanschaf van een elektrische bestelauto van 40.000 euro exclusief btw een klein bedrijf 800 euro extra ontvangt.

Voldoende subsidie beschikbaar?

Voor het komende jaar is er nog voldoende subsidie via de SEBA-regeling beschikbaar voor de aanschaf van een zero-emissiebestelauto. Na 2022 zal er opnieuw gekeken worden naar de subsidieregeling en hoe ondernemers het best ondersteund kunnen worden in deze transitieperiode van diesel- naar een zero-emissieaandrijving voor een bestelauto. Daarbij wordt de prijsontwikkeling van de zero-emissiebestelauto’s gemonitord.

Andere wijzigingen bij SEBA

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is op een aantal punten gewijzigd per 2022. Ondernemers die te maken hebben met langere levertijden van een zero-emissiebestelauto vanwege het wereldwijde chiptekort, lopen nu niet meer een risico om de subsidie mis te lopen. Daarnaast is de regeling nu aantrekkelijker voor bedrijven die gebruik willen maken van een zero-emissiebestelauto met een operational-lease-constructie. Voor 2022 is het subsidiebedrag opnieuw 22 miljoen euro. In 2021 werd bijna 40 procent van het totale subsidiebedrag van 22 miljoen niet gebruikt.

Welke E-bestelauto kiezen?

De topsectorlogistiek heeft in opdracht van de overheid de tool WelkeEbestelbus ontwikkeld. Met deze tool krijgt een bedrijf snel inzicht in het aanbod van elektrische bestelauto’s en de bijbehorende maandlasten.

Eenduidig lokaal beleid hardheidsclausule

Zoals gezegd riep de staatssecretaris gemeenten op eenduidig te zijn met de hardheidclausule. Er is voor bedrijven de mogelijkheid om een ontheffing op basis van de hardheidsclausule aan te vragen bij de gemeente als ze vanwege hun financiële situatie of een bijzondere omstandigheid niet in staat zijn een nieuw duurzaam voertuig aan te schaffen. Gelijke situaties moeten volgens de staatssecretaris gelijk behandeld worden. Er mag geen willekeur per gemeente ontstaan, waarbij voor de ene toekomstige zero-emissiezone het verzoek om ontheffing door de gemeente wordt geweigerd, terwijl voor de andere wel een ontheffing wordt verleend. evofenedex vindt de oproep van de staatssecretaris zeer positief, omdat momenteel een landelijke afspraak over deze hardheidsclausule ontbreekt. Dit hebben wij meerdere malen benadrukt. We zijn daarom tevreden met deze oproep.

Landelijk ontheffingenloket

De komende tijd werken wij samen met partners, de gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan één landelijk ontheffingenloket. Hier moet een ondernemer in de toekomst zowel een ontheffing kunnen krijgen als een hardheidsclausule kunnen aanvragen.