skipToContentskipToFooter

Lage waterstand kost enkele honderden miljoenen

29-10-2018 De schade door de aanhoudende droogte loopt behoorlijk op. De meerkosten voor het vervoeren van goederen via andere wegen dan de binnenvaart ligt rond de 380 miljoen euro. Naar verwachting houdt de droogte voorlopig nog aan.

Jaarlijks word er in de binnenvaart ongeveer 2,3 miljard omgezet. In periodes van laag water stijgen de kosten voor verladers en zijn ze gemiddeld 2 keer zoveel kwijt aan de binnenvaart. De meerkosten voor het transport loopt dan al snel op tot ongeveer 380 miljoen euro, een zesde van de totaalomzet. Daarbij moet er worden gedacht aan het inzetten van extra schepen, omdat vanwege het lage water minder vracht op een binnenvaartschip kan.

Uitwijken onmogelijk

Verladers komen door de situatie in de knel. “Alles wat niet via de binnenvaart weg kan, wordt geprobeerd via de weg of spoor weg te zetten. Maar ook dat is lastig, want alle capaciteit die er is wordt maximaal benut. Bovendien is er tekort aan vrachtautochauffeurs, dus daar liggen geen mogelijkheden meer. Uitwijken naar een andere modaliteit is niet mogelijk”, aldus adjunct-directeur Joost Sitskoorn. “Bedrijven kiezen ervoor om alleen nog de meest cruciale aanvoer nog te laten komen. De chemische sector doet er alles aan om te voorkomen dat fabrieken stil vallen. Voor laagwaardige producten als zand zullen de meerkosten van het transportkosten moeten worden doorberekend aan klanten.”