skipToContentskipToFooter

08-11-2023 Sinds 1 oktober 2023 moeten importeurs van zogeheten CBAM-goederen aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 er buiten de EU is uitgestoten bij de productie van deze door hen geïmporteerde goederen. Dit levert nogal eens wat vragen op bij onze leden. Deze keer een vraag vanuit een meer juridische invalshoek, die beantwoord wordt door een van onze bedrijfsjuristen.

“Bestaat er een modelovereenkomst voor logistiek dienstverleners om naheffingen en boetes die voortkomen uit het niet naleven van de CBAM-wetgeving, te kunnen doorbelasten aan mijn klanten buiten de EU?”

Antwoord van de bedrijfsjurist:

“Er bestaat geen modelovereenkomst voor dit onderwerp. De rapportageverplichting op grond van de CBAM van een partij buiten de Europese Unie (EU) ligt bij de indirecte vertegenwoordiger, dus bij de logistiek dienstverlener. De indirect vertegenwoordiger is dan ook degene die boetes opgelegd kan krijgen bij het niet naleven van de CBAM-wetgeving.

Wat je wel kunt doen, is het maken van afspraken over het tijdig verstrekken van de correcte informatie door de wederpartij buiten de EU. Mogelijke gevolgen die je kunt afspreken met de wederpartij als deze niet aan zijn informatieplicht voldoet, zijn het beëindigen van de samenwerking of het verhalen van de schade (de opgelegde boetes).

Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n clausule eruit kan zien. Deze clausule kun je opnemen in contracten, offertes en/of algemene voorwaarden met partijen buiten de EU. Zorg hierbij altijd wel voor een akkoordbevestiging van de wederpartij.”

Article X. CBAM – Importers Duties (outside of the EU)

X.1 ________ (naam wederpartij) has taken note of the reporting obligation regarding the goods (omschrijving van producten), pursuant to Article 35 of EU Regulation 2023/956.

X.2 ________ (naam wederpartij) hereby declares that he will provide the necessary and correct information (omschrijven welke informatie er benodigd is) to the indirect customs representative in a timely manner to comply with the reporting obligations.

X.3 In the event that the indirect customs representative incurs fines or penalties as a consequence of the other party’s failure to provide accurate and complete information, ________ (naam wederpartij) agrees to indemnify and hold the indirect customs representative harmless from any such financial losses, including legal fees and associated expenses.

X.4 The indirect customs representative shall promptly notify ________ (naam wederpartij) of any fines, penalties, or legal actions related to the CBAM reporting obligation.

X.5 ________ (naam wederpartij) agrees to reimburse the indirect customs representative for all reasonable costs and expenses incurred in connection with contesting or mitigating any fines or penalties resulting from non-compliance with providing the necessary and correct information in a timely manner.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex